RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwobr y Barcud Arian ar gyfer Maer sy'n Ymadael

Powys logo

28 Mehefin 2021

Powys logoMae Cynghorydd Tref a Maer sy'n ymadael o dde Powys wedi derbyn cydnabyddiaeth o Gadeirydd Cyngor Sir Powys am ei Gwasanaeth ymroddgar i'r gymuned.

Derbyniodd Lesley Alexander-Carter wobr y Barcud Arian gan y Cynghorydd Gwynfor Thomas am y gwaith glew a rhagorol mae wedi gwneud yn ei chymuned am dros ugain mlynedd.

Mae Mrs Alexander-Carter wedi bod yn rhan fawr o gymuned Crughywel, gan arwain ar fenter Fyd-eang 'Rock Challenge' yn Ysgol Uwchradd Crughywel fel gwirfoddolwraig. Roedd yn cyfarwyddo ac yn ysgrifennu'r pantomeim lleol yn ogystal fel gwasanaethu fel gweithiwr achos ar gyfer Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a'u Teuluoedd (SSAFA) De Powys.

Hi oedd yr anogwr y tu ôl i adnewyddu'r fynwent leol a Thiroedd y Castell lle prynwyd cyfarpar chwarae a chrëwyd gardd goffa newydd ar gyfer y gymuned.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu