RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cwmni Cyd-fenter i ddod i ben

Logo for Heart of Wales Property Services Ltd

28 Mehefin 2021

Logo for Heart of Wales Property Services Ltd Bydd Cyngor Sir Powys a Kier yn dirwyn eu cyd-fenter, Gwasanaeth Eiddo Calon Cymru  (HoWPS) i ben y flwyddyn nesaf a bydd y Cyngor Sir unwaith eto'n gyfrifol am ddarparu'r gwasanaeth.

Yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o'r Cwmni, bydd y Cyngor Sir yn dod â'r gwasanaeth i ben ar ddiwedd eu contract pum-mlynedd cyfredol, fis Gorffennaf 2022.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, Y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Sefydlwyd Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru yn 2017 i ddarparu amrediad eang o wasanaethau, gan gynnwys cynnal a chadw tai ac adeiladau eraill, yn ogystal â gwasanaeth ymgynghoriaeth ar gyfer prosiectau newydd ac mae'n cyflogi bron 150 o aelodau o staff.

"Yn dilyn adolygiad manwl o'r cwmni, cytunodd y ddau barti y byddant yn rhoi'r cymal ar waith a fydd yn dod â'r holl staff a'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu ganddyn nhw yn ôl o dan y cyngor. 

"Bydd angen rhywfaint o fuddsoddi ar y dechrau i gyflawni'r newid, ond rydym yn hyderus y bydd darparu gwelliannau tymor hir a fydd yn parhau i gefnogi'r economi leol. Rydym yn ddiolchgar i Kier am eu cymorth ac yn edrych ymlaen at drosglwyddiad di-fwlch," ychwanegodd.     

Dywedodd Mark Whittaker, Rheolwr Gyfarwyddwr Kier Places: "Rydym yn falch o fod wedi gwasanaethu cymuned Powys dros y pedair blynedd diwethaf, gan ddarparu gwasanaethau cynnal a chadw tai ac adeiladau eraill yn ogystal â chynorthwyo trigolion mewn ymateb i bandemig y COVID-19.

"Yn dilyn adolygiad strategol o'n busnes, rydym wedi mireinio'n meysydd ffocws a'n lleoliadau daearyddol ac wedi cytuno ar y cyd â'r cyngor i ddod â'n partneriaeth i ben ar ddiwedd y tymor pum-mlynedd hwn. Byddwn yn parhau i weithio'n gydweithredol gyda'r cyngor hyd fis Gorffennaf 2022, gan helpu i drosglwyddo'r gwasanaeth, a gydol yr amser yma byddwn yn canolbwyntio ar gynnal yr un lefel o wasanaeth i drigolion yn ogystal â darparu sefydlogrwydd i'n staff a phartneriaid ein cadwyn gyflenwi."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu