gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Gwyliau Gwaith Chwarae Sesiynau Haf gyda Freedom Leisure

Dros y 2 flynedd ddiwethaf mae plant a phobl ifanc wedi colli llawer o gyfleoedd i gymdeithasu a bod yn egnïol. Bydd cyllid Gwyliau Gwaith Chwarae yng Nghymru yn rhoi cyfle i bob plentyn (6-12 oed), yn ein holl gymunedau, gymryd rhan mewn cyfleoedd chwarae hygyrch am ddim.

Mae Cyngor Sir Powys, mewn partneriaeth â Freedom Leisure wedi trefnu sesiynau gweithgaredd am ddim i'w darparu i blant a phobl ifanc Powys mewn 9 lleoliad gwahanol ar draws Powys. Bydd lleiafswm o ddwy sesiwn yr wythnos ym mhob lleoliad, am dair awr.

Lleoliadau

 • Canolfan Hamdden Aberhonddu
  Playworks Holiday logo
 • Canolfan Hamdden Bro Dyfi
 • Canolfan Hamdden East Radnor
 • Canolfan Hamdden Rhaeadr
 • Canolfan Hamdden Y Trallwng
 • Canolfan Hamdden Llandrindod
 • Canolfan Hamdden Ystradgynlais
 • Canolfan Hamdden Llanfair Caereinion
 • Canolfan Hamdden Maldwyn

Bydd ceisiadau yn agor o ddydd Gwener 8fed o Orffennaf ymlaen am 5 wythnos o wyliau'r haf. Bydd teuluoedd yn cael gwybod am leoedd sydd wedi'u cadarnhau yr wythnos cyn i'r gweithgareddau ddechrau.

Ni fydd unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl dydd Mercher am 5yp ar gyfer gweithgareddau'r wythnosau canlynol yn cael eu prosesu.

Mae lleoedd yn gyfyngedig a chânt eu blaenoriaethu a'u dyrannu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar holiday.activities@powys.gov.uk.  

Sylwer:  Mae'r sesiynau hyn ar gyfer trigolion Powys yn unig

Ffurflen Gofrestru Gwaith Chwarae Sesiynau Haf Ffurflen Gofrestru Gwaith Chwarae Sesiynau Haf