RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Disgyblion yn cymryd rhan mewn sesiwn ymwybyddiaeth iechyd a diogelwch

Image of adults and children taking part in a virtual health and safety session

30 Mehefin 2021

Image of adults and children taking part in a virtual health and safety sessionMae disgyblion o ysgol gynradd Gymraeg yng ngogledd Powys wedi cymryd rhan mewn sesiwn ymwybyddiaeth iechyd a diogelwch gyda'r cwmni fydd yn adeiladu eu hysgol newydd.

Cynhaliodd Wynne Construction o Sir Ddinbych y sesiwn ymwybyddiaeth gyda disgyblion Ysgol Gymraeg Y Trallwng ddydd Mawrth, 22 Mehefin. Soniodd y cwmni am yr ysgol newydd maen nhw'n ei hadeiladu yn ogystal â phwysigrwydd iechyd a diogelwch wrth i'r gwaith adeiladu fynd rhagddo.

Lansiodd y cwmni gystadleuaeth a fydd yn gweld disgyblion yn dylunio poster diogelwch. Bydd y plant yn cael cyfle i ennill gwobr a bydd Wynne Construction yn arddangos y posteri buddugol ar y safle wrth iddyn nhw adeiladu'r ysgol newydd.

Mae gwaith paratoi a gosod seiliau ar gyfer yr ysgol gynradd 150 lle newydd wedi dechrau cyn bwrw iddi gyda'r prif waith adeiladu.

Mae cynllun arloesol yr ysgol newydd yn cyfuno'r hen a'r newydd. Bydd yn creu cyfleusterau gwych i ddisgyblion Ysgol Gymraeg y Trallwng a chymuned y Trallwng wrth gadw adeilad eiconig Ysgol Maesydre.

Bydd yr hen adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei adnewyddu i ddarparu ar gyfer y blynyddoedd cynnar a chyfleusterau cymunedol. Bydd estyniad newydd yn cael ei adeiladu i gynnwys neuadd ysgol ac ystafelloedd dosbarth newydd. Hwn fydd y prosiect hybrid Passivhaus cyntaf yn y DU.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae hwn yn brosiect cyffrous ac rwyf wrth fy modd bod disgyblion Ysgol Gymraeg Y Trallwng wedi cael cyfle i siarad â Wynne Construction am adeiladu eu hysgol newydd a hefyd clywed am bwysigrwydd iechyd a diogelwch wrth i'r gwaith adeiladu fynd rhagddo.

"Bydd yr ysgol newydd yn cynnig cyfleusterau'r 21ain Ganrif i ddysgwyr sy'n mynd i Ysgol Gymraeg y Trallwng. Byddwn yn cadw ac yn moderneiddio'r adeilad rhestredig Gradd II i gymuned y Trallwng ei ddefnyddio.

"Mae gennym strategaeth i drawsnewid addysg ym Mhowys ac mae adeilad newydd Ysgol Gymraeg y Trallwng yn dangos ein hymrwymiad i gyflawni'r strategaeth bwysig hon. Ar ôl ei gwblhau, bydd yn cynnig amgylchedd dysgu a fydd yn caniatáu i ddysgwyr a staff dysgu ffynnu a chyrraedd eu potensial drwy gyfrwng y Gymraeg."

Dywedodd Angharad Davies, Pennaeth Ysgol Gymraeg Y Trallwng: "Braf iawn oedd ymgysylltu â Wynne Construction am y tro cyntaf. Mae'r gweithdy wedi ail-danio'r brwdfrydedd a chyffro sy'n gysylltiedig â'r adeilad newydd.

"Mae cwestiynu di-ri wedi bod ers y digwyddiad ac mae'r disgyblion yn defnyddio eu creadigrwydd a'u gwreiddioldeb wrth ddelweddu Ysgol Gymraeg Y Trallwng ar y safle newydd. Rydym mor ddiolchgar a chyffrous."

Dywedodd Alison Hourihane, Rheolwr Gwerthoedd Cymdeithasol gyda Wynne Construction: "Roedd hi'n brynhawn gwych. Roedd hi'n dda iawn cwrdd â'r plant yn rhithwir trwy Teams. Bues i'n disgrifio cynllun yr adeilad newydd a phwysigrwydd iechyd a diogelwch ar safleoedd adeiladu.

Gofynnon nhw gwestiynau gwych ac roedden nhw'n gallu cwrdd â'n rheolwr safle cynorthwyol, Dyfed Edwards a fydd yn gweithio ar y prosiect. Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eu cynlluniau poster ar iechyd a diogelwch ac yn gobeithio eu dangos o gwmpas y safle yn y misoedd i ddod."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu