RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Neges ar daliadau Covid-19 i weithwyr gofal yn y sector annibynnol.

Image of social carer with gloves

Mehefin 30, 2021

Image of social carer with gloves Erbyn hyn, dylai gweithwyr gofal sy'n gweithio yn y sector annibynnol fod wedi derbyn gwybodaeth gan eu cyflogwyr ar sut i wneud cais am y tâl o £735 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Covid-19.

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd y llywodraeth y byddai'n rhoi tâl arbennig o £735 i weithwyr gofal a staff y Gwasanaeth Iechyd i gydnabod eu gwaith dros y pandemig.  Dewisiwyd y ffigwr o £735 fel bod staff yn gallu cymryd £500 adref ar ôl tynnu treth ac Yswiriant Gwladol.

Ym Mhowys, mae'r cynllun yn cael ei reoli gan y cyngor sir ar ran y llywodraeth.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw'r Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol i Oedolion a dywedodd: "Dros y cyfnod heriod hwn, mae'r timoedd anhygoel o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi gweithio'n andros o galed ac yn llwyr haeddu'r tâl hwn."

Dylan Owen yw Pennaeth Comisiynu gyda'r cyngor ac esboniodd: "Rydym wedi anfon y wybodaeth berthnasol at ein darparwyr gofal annibynnol, megis cartrefi gofal preswyl ac asiantaethau gofal cartref, yn esbonio pwy fyddai'n gymwys ac yn cynnwys y ffurflenni hawlio.

"Rwy'n annog unrhyw weithwyr gofal cyflogedig i siarad â'u cyflogwyr os nad ydynt wedi derbyn gwybodaeth hyd yma ar sut i hawlio," dywedodd Mr Owen.

Anfonwyd y wybodaeth hefyd at y rhai hynny sy'n rheoli eu gofal trwy Daliadau Uniongyrchol, sef y rhai sy'n derbyn tâl bob mis gan y cyngor ac yn defnyddio'r arian i brynu'r gofal angenrheidiol, yn aml trwy gyflogi cynorthwyydd personol.

"Eto, os ydych chi'n gynorthwyydd personol sy'n gweithio i rywun sy'n derbyn Taliadau Uniongyrchol, mynnwch air â nhw os nad ydych wedi cael clywed am y broses hawlio."

Esboniodd bod angen i'r cyngor dderbyn y ffurflenni hawlio i'w prosesu erbyn 30ain Medi eleni.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu