RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwobr y Barcud Arian i Gyfarwyddwr Brechiadau Torfol Covid Powys

Amanda Edwards

1 Gorffennaf 2021

Amanda EdwardsMae Cadeirydd y Cyngor wedi cydnabod ymdrechion Cyfarwyddwr Brechiadau Torfol Powys, sy'n gyfrifol am oruchwylio'r gwaith o gyflwyno Brechiadau Covid ledled y sir.

Cyflwynodd y Cynghorydd Gwynfor Thomas wobr y Barcud Arian i Amanda Edwards am y gwaith rhagorol y mae wedi'i wneud yn ei chymuned ac ar draws Powys.

Mae Ms Edwards wedi gwasanaethu fel Cynghorydd Tref yn cynrychioli trigolion Llanwrtyd ar ddau achlysur gwahanol.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,  mae  wedi gwasanaethu fel Dirprwy Faer wrth gael ei chyflogi hefyd gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys. Ymgymerodd â swydd Cyfarwyddwr Brechiadau Torfol yn hydref 2020 ac yn fwy diweddar ychwanegwyd y rhaglen Profi ac Olrhain at ei rôl.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu