RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sesiynau Gwyliau Haf Plant Powys

Image of children running

6 Gorfennaf 2021

Image of children runningBydd sesiynau gweithgareddau i blant ym Mhowys yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau'r haf, meddai'r cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys, mewn partneriaeth â Freedom Leisure wedi trefnu sesiynau  gweithgareddau chwaraeon am ddim mewn wyth lleoliad gwahanol ar draws y sir. Mae'r sesiynau hyn, i blant a phobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed ledled Powys, yn rhan o brosiect 'Haf o Hwyl' a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd dwy sesiwn bob wythnos ym mhob lleoliad, am ddwy awr.

Lleoliad

Diwrnod ac Amser

  • Canolfan Hamdden Aberhonddu

Dydd Mawrth a Dydd Iau: 1:30pm - 3:30pm

 

  • Canolfan Hamdden Bro Ddyfi, Machynlleth

Dydd Mawrth: 10:30am - 12:30pm

Dydd Iau: 1:30pm - 3:30pm

 

  • Canolfan Hamdden Dwyrain Maesyfed, Llanandras

Dydd Llun: 9am - 11am

Dydd Mawrth:1pm - 3pm

 

  • Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy

Dydd Mawrth a Dydd Iau: 9am - 11am

 

  • Canolfan Hamdden Y Trallwng

Dydd Mawrth a Dydd Iau: 10am - 12 canol dydd

 

  • Canolfan Hamdden Llandrindod

Dydd Mawrth a Dydd Iau: 10am - 12 canol dydd

 

  • Canolfan Hamdden Ystradgynlais

Dydd Mawrth and Dydd Iau:12canol dydd - 2pm

 

  • Canolfan Hamdden Llanfair-ym-Muallt

Dydd Mawrth and Dydd Iau: 2pm - 4pm

 

 

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Plant: "Dros y flwyddyn ddiwethaf mae plant a phobl ifanc wedi colli llawer o gyfleoedd i gymdeithasu ac i fod yn egnïol.

"Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru, a'n partneriaethau lleol, rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu darparu gweithgareddau gwyliau haf i blant mewn lleoliadau ar draws y sir.

Bydd y gweithgareddau hyn yn rhoi cyfle i blant yn ein cymunedau gymryd rhan mewn cyfleoedd chwarae hygyrch am ddim.

"Ry'n ni'n gobeithio y bydd y plant yn mwynhau'r gweithgareddau creadigol, hwyliog ac awyr agored, yn gwneud ffrindiau newydd ac yn cael amser wrth eu boddau!"

Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru. Nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael felly mae'n rhaid i rieni archebu llefydd eu plant ar-lein.

Bydd ceisiadau'n agor o heddiw ymlaen (dydd Llun 5ed o Orffennaf) am y 6 wythnos o wyliau'r haf. Er mwyn i'ch plentyn fynychu, rhaid i chi archebu lle ar-lein erbyn 12 canol dydd ar y dydd Mercher ar gyfer sesiynau'r wythnos ganlynol.

Bydd lleoedd yn cael eu cadarnhau gyda theuluoedd wythnos ymlaen llaw ar gyfer gweithgareddau'r wythnos ganlynol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar 01597 826399 neu holiday.activities@powys.gov.uk.

I gadw lle ar gyfer eich plentyn ac am ragor o wybodaeth ewch i Haf o hwyl - gweithgareddau'r gwyliau i blant a phobl ifanc 2021 - Powys

Bydd rhagor o weithgareddau gwyliau haf am ddim i blant a phobl ifanc ledled Powys yn cael eu cynnal gan y awdurdod lleol a sefydliadau'r trydydd sector fel rhan o gynllun Haf o Hwyl. Bydd manylion yr holl weithgareddau yn cael eu cyhoeddi yma Haf o Hwyl i 0-25 oed - Powys wrth iddynt gael eu cadarnhau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu