RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Penderfyniad cynllunio Hendomen

Image of Powys County Council's logo

6 Gorffennaf 2021

Image of Powys County Council's logoAflwyddiannus oedd her gyfreithiol Cyngor Sir Powys ynghylch penderfyniad cynllunio, meddai'r cyngor sir.

Cymeradwyodd y cyngor gais cynllunio materion a gadwyd yn ôl i godi annedd yn Pwll Farm, Hendomen, Trefaldwyn fis Rhagfyr 2020.  Roedd pwyllgor cynllunio'r cyngor wedi rhoi caniatâd cynllunio oedd yn sefydlu egwyddor codi annedd ar y safle fis Chwefror 2018.

Fodd bynnag, cyflwynwyd cais am ganiatâd i gynnal adolygiad barnwrol ynghylch penderfyniad cynllunio Rhagfyr 2020 yn gynharach eleni. Ystyriwyd y cais gan yr Uchel Lys, a wrthododd y caniatâd.

Dywedodd y Cyng Iain McIntosh, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd: "Rydym yn croesawu'r penderfyniad gan yr Uchel Lys i wrthod y cais am adolygiad barnwrol i'r penderfyniad cynllunio hwn.

"Proseswyd a chymeradwywyd y cais cynllunio hwn ar faterion a gadwyd yn ôl yn gywir, ac yn unol â pholisïau cynllunio'r cyngor.

"Byddwn nawr yn ceisio adfer y costau a'r treuliau y mae'r llys wedi gorchymyn y dylid eu talu i'r cyngor."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu