RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sialens Ddarllen yr Haf - Arwyr y Byd Gwyllt

Image of three children reading outside in the garden

8 Gorfennaf 2021

Image of three children reading outside in the gardenMae plant ar draws Powys yn cael eu hannog i ymuno ag Arwyr y Byd Gwyllt ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf a dysgu sut y gallan nhw hefyd wneud gwahaniaeth i'r amgylchedd.

Eleni, mae'r Asiantaeth Ddarllen wedi ymuno â'r WWF am sialens ar thema natur gyda llyfrau gwych a digon o syniadau ar sut i ofalu am yr amgylchedd.

Gallwch gymryd rhan fel a ganlyn:

  • Cofrestru ar-lein ar gyfer y sialens ddigidol:www.wildworldheroes.org.uk Dewiswch chwe llyfr rydych yn mynd i'w darllen.  Gall rhain fod yn lyfrau sydd gennych adref neu'n e-lyfrau/e-lyfrau llafar o safle Borrowbox Llyfrgelloedd Powys - library.bolindadigital.com/powys
  • Archebu llyfrau trwy wasanaeth archebu a chasglu'r llyfrgell:  Ewch i https://cy.powys.gov.uk/archebuachasglullyfrau neu ffoniwch 01874 612394 i gofrestru ar y sialens ac archebu chwe llyfr.  Gallwch gasglu sachau llyfrau o lyfrgelloedd Archebu a Chasglu ar draws Powys, ac mae mannau casglu cymunedol hefyd mewn ardaloedd eraill.
  • Galw yn eich llyfrgell leol: Cofrestru ar y sialens a dewis eich chwe llyfr o'r dewis eang sydd ar gael yno.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc, Diwylliant a Hamdden: "Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ffordd wych i gadw diddordeb plant a phobl ifanc mewn darllen er pleser a pheidio colli'r sgiliau darllen dros wyliau'r haf.

"Mae'r thema eleni'n annog trafodaeth am newid yn yr hinsawdd ac yn mynd i'r afael â phroblemau amgylcheddol byd-eang, o lygredd plastig a datgoedwigo i ddirywiad mewn bywyd gwyllt a natur.

"Mae gwyliau'r haf yn amser delfrydol i fwynhau'r awyr iach a gwneud yn fawr o'n mannau gwyrdd, wrth ddarllen am fywyd gwyllt a'r amgylchedd ar yr un pryd."

Mae'r sialens ddarllen ar gyfer plant rhwng 4 ac 11 oed.

Mae gan Lyfrgelloedd Powys amrywiaeth eang o lyfrau Cymraeg a Saesneg sy'n addas i'r sialens, gan gynnwys llyfrau lluniau, storiau sydyn, llyfrau ffeithiol a llyfrau comic.

Ar ôl cofrestru ar y sialens, bydd pob plentyn yn derbyn ffolder casglu am ddim ac ar ôl darllen 6 llyfr, byddan nhw'n cael sticeri i orffen y ffolder.

Bydd pawb sy'n cyflawni'r sialens ddarllen erbyn diwedd yr haf yn derbyn tystysgrif a medal.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://cy.powys.gov.uk/Sialensddarllenyrhaf neu cysylltwch â'r gwasanaeth llyfrgelloedd ar library@powys.gov.uk neu 01874 612394.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu