RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hysbysiad statudol i gynnig i gau ysgolion yn cael ei gyhoeddi

Image of Transforming Education words and its branding

13 Gorffennaf 2021

Image of Transforming Education words and its brandingBydd hysbysiad statudol sy'n cynnig cau ysgol gynradd fach yng ngogledd Powys yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi, meddai'r cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu ad-drefnu a rhesymoli'r ddarpariaeth ysgolion cynradd yn y sir fel rhan o'i Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 ac mae'n bwriadu cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion ar 31 Awst 2022.

Yn ystod mis Ebrill a mis Mehefin 2021, cynhaliodd y cyngor ymgynghoriad saith wythnos ar y cynnig.

Heddiw (dydd Mawrth, 13 Gorffennaf) rhoddodd y Cabinet sêl bendith i gyhoeddi'n ffurfiol hysbysiad statudol yn cynnig cau ar ôl derbyn ac ystyried yr adroddiad ymgynghori.

Bydd y cyngor yn cyhoeddi'r hysbysiad statudol ym mis Medi 2021 a bydd 'Cyfnod Gwrthwynebu' 28 diwrnod i'r rhai sy'n gwrthwynebu'r cynnig i anfon eu gwrthwynebiadau i'r cyngor, a bydd adroddiad pellach, sy'n crynhoi unrhyw wrthwynebiadau a dderbynnir, yn cael ei ystyried gan y Cabinet i gwblhau'r broses.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad am y cynnig yma.

"Ar ôl ystyried holl ymatebion yr ymgynghoriad yn ofalus, mae'r Cabinet wedi cytuno i barhau â'r cynnig drwy gyhoeddi hysbysiad statudol sy'n cynnig cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion yn ffurfiol.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid profiad a hawl ein dysgwyr a byddwn yn cyflawni hyn drwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Mae ein strategaeth yn uchelgeisiol, yn gyffrous a chredwn y bydd yn rhoi'r dechrau gorau oll i'n dysgwyr maen nhw'n ei haeddu. Fodd bynnag, wrth i ni ddechrau ei weithredu, byddwn yn wynebu penderfyniadau mawr wrth geisio mynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys. Mae'r rhain yn cynnwys y gyfran uchel o ysgolion bach yn y sir, niferoedd disgybl sy'n gostwng, a'r nifer uchel o leoedd ysgol dros ben.

"Nid ar chwarae bach yr ydym wedi penderfynu ar y cynnig hwn.  Mae'r penderfyniad  wedi cael ei herio'n gadarn gan uwch arweinwyr y cyngor ar bob cam, ac fe'i datblygwyd er budd gorau ein dysgwyr sydd wedi bod yn flaenoriaeth yn ein trafodaethau a'n penderfyniadau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu