RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymgynghoriad i'w gynnal ar gynnig i gau ysgol fechan

Image of Transforming Education words and its branding

13 Gorffennaf 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae'r cyngor sir wedi dweud y bydd ymgynghoriad ar gynnig i gau ysgol gynradd fechan yng ngogledd Powys yn dechrau ym mis Medi.

Mae Cyngor Sir Powys yn ymroddedig tuag at gyflwyno cynlluniau i ddarparu cynnig dysgu gwell i blant a phobl ifanc trwy gyflwyno ei Strategaeth i Drawsnewid Addysg ym Mhowys 2020 - 2030.

Heddiw (Dydd Mawrth, 13 Gorffennaf), cytunodd y Cabinet i ddechrau ymgynghoriad ym mis Medi ar gynnig i gau Ysgol Bro Cynllaith, Llansilin.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Rydym yn ymroddedig tuag at drawsnewid y profiad dysgu i ddysgwyr a thrawsnewid eu hawliau, ac fe fyddwn yn cyflawni hyn trwy gyflwyno ein Strategaeth i Drawsnewid Addysg ym Mhowys 2020 - 2030.  Mae ein strategaeth yn uchelgeisiol ac yn gyffrous, ac rydym yn credu y bydd yn rhoi'r dechrau gorau posibl y mae ein dysgwyr yn ei haeddu.

"Fel y byddwch yn dechrau ei weithredu fodd bynnag, fe fydd penderfyniadau arwyddocaol yn ein hwynebu fel y byddwn yn edrych i fynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys sy'n cynnwys cyfran uchel o ysgolion bychain yn y sir, niferoedd disgyblion sy'n gostwng a nifer uchel o leoedd dros ben.

"Nid penderfyniad hawdd oedd y cynnig i gau Ysgol Bro Cynllaith. Nid yn unig mae'r cynigion wedi cael eu herio'n drwyadl gan uwch arweinwyr o fewn y cyngor ar bob cam, ond mae'r cynnig hefyd wedi cael ei ddatblygu gyda budd pennaf y dysgwyr mewn golwg, sydd wedi bod ar flaen ein trafodaethau a'n prosesau gwneud penderfyniadau.

"Os byddai'r ysgol hon i gau, yna byddai'r dysgwyr yn mynychu ysgolion a fyddai mewn sefyllfa well i ddiwallu gofynion y cwricwlwm cenedlaethol newydd ac a allai gynnig ystod ehangach o gyfleoedd addysgol ac allgyrsiol.

"Fe fyddwn yn dechrau ymgynghoriad ffurfiol yn awr ar y cynnig hwn ym mis Medi ac fe fydd hi'n bwysig fod yr holl randdeiliaid yn cyflwyno eu safbwyntiau i ni."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu