RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn lansio Grant Adfer Cymunedau

Image of money

14 Gorffennaf 2021

Image of money Diolch i gynllun grant newydd gan Gyngor Sir Powys, fe allai grwpiau cymunedol, elusennau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau gwirfoddol ar draws y sir elwa o hwb ariannol.

Mae'r cyngor wedi lansio Grant Adfer Cymunedau i gydnabod gwaith hanfodol y trydydd sector ac i helpu sefydliadau ymateb i effaith y pandemig.

Y nod yw helpu sefydliadau i ail-godi a datblygu cynlluniau a gweithgareddau hyblyg ac ymatebol i ddod yn gryfach ac yn ariannol gynaliadwy.

Bydd sefydliadau lleol yn gallu gwneud cais am hyd at £20,000 ar gyfer prosiectau a gellir defnyddio'r arian i gefnogi amrywiaeth o fentrau megis ehangu gwasanaethau neu weithgareddau, gwella cyfleusterau, prynu cyfarpar neu recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr.

Bydd y grantiau'n talu am hyd at 80% o'r costau a gellir sicrhau'r arian cyfatebol un ai gydag arian neu amser staff/gwirfoddolwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Mae'n bleser cyhoeddi bod y cyngor yn lansio'r cynllun grant newydd hael hwn i helpu'r trydydd sector gwerthfawr yma ym Mhowys.

"Dros y 18 mis diwethaf rydym wedi gweld gymaint o grwpiau gwirfoddol yn camu i'r adwy i gefnogi eu cymunedau pan roedd ei angen fwyaf, yn aml yn gwneud llawer mwy na'r disgwyl.

"Beth sy'n gwneud eu hymdrechion yn fwy clodwiw yw, ynghŷd â helpu eraill, mae nifer o'r grwpiau hyn wedi cael eu heffeithio'n sylweddol gan Covid.

"Dyna pam fod y cyngor wedi cyflwyno'r Grant Adfer Cymunedau.  Trwy ryddhau arian i'r cynllun grant hwn, rydym yn gobeithio helpu nifer o sefydliadau'r trydydd sector ail-godi a chynllunio ar gyfer dyfodol disglair."

Byddwn yn delio â'r ceisiadau grant ar sail y cyntaf i'r felin a bydd yna feini prawf i'w sgorio.

Mae Cyngor Sir Powys erbyn hyn yn derbyn ceisiadau ar gyfer rownd gyntaf y Grant Adfer Cymunedau ar wefan y Cyngor a bydd yn cau ar 31 Gorffennaf: https://bit.ly/3wFc0dN

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu