RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llwybr Clawdd Offa'n dathlu hanner canrif o fodolaeth

Image of an Offa's Dyke Path 50 anniversary waymarker

14 Gorffennaf 2021

Image of an Offa's Dyke Path 50 anniversary waymarkerI ddathlu'r diwrnod yr agorwyd y Llwybr Cenedlaethol gyntaf gan Arglwydd Hunt nôl yn 1971, ar ddydd Sadwrn 10 Gorffennaf, bu sefydliadau partner a selogion cerdded yn coffau hanner canrif o'r llwybr trwy hel atgofion, cerdded, arddangosfeydd a dathliadau.

Yn mynychu'r seremoni swyddogol yng Nghanolfan Clawdd Offa yn Nhref-y-Clawdd, ynghyd â chynrychiolwyr o sefydliadau allweddol o naill ochr ffin Cymru a Lloegr, dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar yr Amgylchedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Yma ym Mhowys rydym yn ffodus fod darn hiraf Llwybr Clawdd Offa o fewn ein sir ni.

"Rydym bob amser yn hapus i groesawu'r holl ymwelwyr a cherddwyr sy'n dod i'n sir hyfryd a godidog ni, gyda phawb yn mwynhau tirwedd amrywiol Powys a'r croeso cynnes yn y trefi marchnad, pentrefi a chymunedau gwledig ar hyd y ffordd.

"Yn bersonol, rwy wedi cerdded sawl rhan o'r llwybr fel rhan o Gynllun Dug Caeredin flynyddoedd yn ôl.  O ganlyniad i hynny, rwy wedi parhau i fwynhau cerdded a gwerthfawrogi'r dirwedd hyfryd.

"Hoffwn ddiolch i Gyfoeth Naturiol Cymru a Natural England am eu cefnogaeth a'r holl awdurdodau a'r partneriaid rheoli am eu gwaith caled  yn sicrhau fod Llwybr Clawdd Offa'n parhau i fod yn agored i bawb, nid yn unig dros yr hanner can mlynedd diwethaf, ond am flynyddoedd i ddod."

Yn ail-agor yn fuan ar ôl bod ar gau ers 18 mis, mae Canolfan Clawdd Offa yn cynnwys arddangosfa ddehongli newydd a ffenestr goffa newydd sbon gan yr artist gwydr lliw Stephen Bradley.  Bydd y Ganolfan hefyd yn cynnwys arddangosfa i ddathlu'r achlysur pwysig gan yr arlunydd Dan Llywelyn Hall, sef Cerdded Offa. Bydd cyfle i'r cyhoedd fwynhau a gwerthfawrogi'r lluniau hyn a gafodd eu hysbrydoli gan y gofeb a'r llwybr, yn y Ganolfan pan fydd yn agor, tan fis Hydref 2021. 

Ynghyd â'r arddangosfa, bydd llyfryn dwyieithog yn cael ei gyhoeddi i goffau'r dathliad.  Bydd yn cynnwys 14 o gerddi a gomisiynwyd yn arbennig ac a gafodd eu hysbrydoli gan Lwybr Clawdd Offa a'u hysgrifennu gan rai o feirdd amlycaf Cymru, yn eu plith y Prifardd Ifor ap Glyn.

I ddathlu'r pen-blwydd arbennig, mae Swyddog Llwybrau Cenedlaethol - Llwybr Clawdd Offa, Rob Dingle wedi herio'i hun i deithio'r llwybr cyfan, sef 177 miltir ar 10 Gorffennaf.  Bydd yn dechrau yn rhan uchaf y llwybr ym Mhrestatyn ac yn galw yn 17 o'r tirnodau mwyaf eiconig ar y ffordd cyn cyrraedd Clogwyn Sudbury yn y de, 13.5 awr yn hwyrach.

"Rwy wedi bod yn y swydd hon ers dros 14 mlynedd, ac mae'n braf gweld gymaint o bobl yn dod at ei gilydd i ddathlu hanner canrif o ryfeddodau'r Llwybr Cenedlaethol," dywedodd Rob.

"Rydym yn gobeithio y bydd y dathliadau'n annog mwy o unigolion, teuluoedd a grwpiau cerdded i grwydro'r trysor cenedlaethol hwn a thirwedd godidog y gororau yn ystod 2021 a thu hwnt."

Wrth gerdded y llwybr, bydd cerddwyr yn gallu gweld y cyfeirbyst newydd sbon sydd wedi'u gosod ar y ffordd i ddathlu'r pen-blwydd arbennig.

Rydym yn annog y cyhoedd i dynnu lluniau o'u hunain gyda'r marciau cylchol newydd a'u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol gyda'r hasnod #OffasDykePath50 i dderbyn cylch allweddi arbennig 'Offa's Dyke Path 50' tra byddan nhw'n para.

I wybod mwy am ddathliadau hanner can mlynedd Llwybr Clawdd Offa, ewch i  www.nationaltrail.co.uk/en_GB/trails/offas-dyke-path/50thanniversary/ neu dilynwch @OffasDykePath ar Facebook, Twitter ac Instagram. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu