RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Nodyn Atgoffa Prawf

Image of Lateral Flow test

15 Gorffennaf 2021

Image of Lateral Flow testRydym yn atgoffa trigolion Powys na allant weithio gartref bod rhaid iddyn nhw gael prawf yn rheolaidd er mwyn atal lledaeniad Coronafeirws.

Nid yw tua un o bob tri o bobl sydd â'r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae'n dal yn bosibl iddynt heintio eraill.

Yr unig ffordd o wybod a oes gennych chi'r feirws ai peidio yw cael profion rheolaidd. Os bydd pobl yn cael canlyniad prawf positif ac yn hunanynysu, mae'n helpu i atal y feirws rhag lledaenu.

Mae profion llif unffordd cyflym ar gyfer pobl heb symptomau coronafeirws.

Dylai staff sy'n methu gweithio o gartref wneud y profion hyn. Mae modd cael y citiau am ddim (gan gynnwys eu hanfon yn syth i'ch cartref) oddi ar gwefan Llywodraeth y DU.

Os oes gyda chi symptomau COVID-19, mae angen i chi gael prawf PCR (ar gov.uk).

 

Sut i gael profion llif unffordd

Yng Nghymru, gallwch gael prawf llif unffordd i chi a'ch cartref os:

 • rydych chi'n wirfoddolwr
 • ni allwch weithio gartref
 • eich bod yn ofalwr di-dâl
 • rydych yn ymweld â Chymru o fannau eraill
 • eich bod yn teithio i rannau eraill o'r DU

Os ydych yn cael profion drwy eich cyflogwr neu eich lleoliad addysg, dylech barhau i wneud hynny.

Gallwch archebu pecynnau profi gartref llif unffordd ar GOV.UKGallwch archebu un pecyn profi cartref (saith prawf) ar y tro. Mae'n cymryd un i ddau diwrnod i'w danfon.

Gallwch hefyd gasglu'r pecynnau profion.

 

Pwyntiau Casglu profion llif unfordd

 • Aberhonddu, Maes Parcio Watton, LD3 7EE, bob dydd 08:00 - 13:00
 • Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt, Antur Gwy Park Road, LD2 3BA, Dydd Llun 10:00 - 12:00 & 14:00 -16:00, dydd Mawrth 14:00 - 16:00, Dydd Mercher - Ar gau, Dydd Iau 14:00 - 16:00, dydd Gwener 10:00 - 12:00, dydd Sadwrn - Ar gau, dydd Sul - Ar gau
 • Llyfrgell Crughywel, Stryd Arian, NP8 1BJ, Dydd Llun - Ar gau, dydd Mawrth 10:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00, dydd Mercher - Ar gau, dydd Iau 10:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00, dydd Gwener 10:00 - 13:00, dydd Sadwrn - Ar gau, dydd Sul - Ar gau
 • Llyfrgell y Gelli Gandryll, Oxford Road, HR3 5BT, Dydd Llun 10:30 - 12:00 a 13:30 - 18:00, Dydd Mawrth - Ar gau, dydd Mercher - Ar gau, dydd Iau 10:30 - 12:00 a 13:30 - 18:00, Dydd Gwener 13:30 - 18:00, dydd Sadwrn 10:00 - 12:30, dydd Sul - Ar gau
 • Llyfrgell Trefyclo, Canolfan Gymunedol Trefyclo, Bowling Green Lane, LD7 1DR, Dydd Llun - Ar gau, dydd Mawrth 10:30 - 13:00 a 14:00 - 17:00, Dydd Mercher-  Ar gau, dydd Iau 10:30 - 13:00 a 14:00 - 18:00, dydd Gwener 08:00 - 12:30, dydd Sadwrn - Ar gau, dydd Sul - Ar gau
 • Llyfrgell Llandrindod, Y Gwalia, LD1 6AA, Dydd Llun 09:30 - 15:00, dydd Mawrth 09:30 - 15:00, dydd Mercher 09:30 - 15:00, dydd Iau 09:30 - 15:00, dydd Gwener09:30 - 12:30 , dydd Sadwrn - Ar gau, dydd Sul - Ar gau
 • Llyfrgell Llanidloes, 5 Great Oak Street, SY18 6BN, Dydd Llun 10:00 - 13:00, Dydd Mawrth - Ar gau, dydd Mercher 10:00 - 12:00 a 13:30 - 16:30, dydd Iau - Ar gau, dydd Gwener 10:00 - 13:00, dydd Sadwrn - Ar gau, dydd Sul - Ar gau
 • Llyfrgell Machynlleth, Stryd Maengwyn, SY20 8DY, Dydd Llun 10:00 - 13:00, Dydd Mawrth 10:00 - 13:00 & 14:30-16:00, dydd Mercher 10:00 - 13:00 & 14:30 - 17:00, Dydd Iau - Ar gau, dydd Gwener 10:00 - 13:00 & 14:30 - 16:00, dydd Sadwrn  10:00 - 12:30, dydd Sul - Ar gau
 • Y Drenewydd, Maes Parcio Shortbridge Street, SY16 1BG, bob dydd 08:00 - 13:00​
 • Llyfrgell y Trallwng Y Lanfa, Glanfa'r Gamlas, SY21 7AQ, Dydd Llun 10:00 - 12:30, Dydd Mawrth 10:00 - 12:30 a 14:00 - 16:00, Dydd Mercher - Ar gau, dydd Iau - Ar gau, dydd Gwener 10:00 - 12:30 a 14:00 - 16:00, dydd Sadwrn 10:00 - 12:30, dydd Sul - Ar gau
 • Llyfrgell Ystradgynlais, Temperance Lane, SA9 1JJ, Dydd Llun 10:00 - 16:00, Dydd Mawrth - Ar gau, dydd Mercher - Ar gau, dydd Iau 10:00 - 16:00, dydd Gwener 10:00 - 13:00, dydd Sadwrn - Ar gau, dydd Sul - Ar Gau​

Gallwch gasglu dau becyn profi cartref (14 prawf) ar y tro. 

Dylech gymry prawf ddwywaith yr wythnos, gan adael tri i bedwar diwrnod rhwng bob prawf. Adroddwch ganlyniadau profion llif unffordd (ar gov.uk) y diwrnod yr ydych chi neu rhywun yn eich cartref yn cymryd y prawf.

Os yw'ch prawf yn bositif, dylech wneud cais am brawf PCR o fewn 24 o ganlyniad prawf llif unffordd positif.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu