RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Creu rolau i uwch-swyddogion yn y gwasanaeth addysg

Image of Powys County Council's logo

15 Gorffennaf 2021

Image of Powys County Council's logoMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd yn creu dwy rôl i uwch-swyddogion addysg yn dilyn adolygiad o strwythur uwch reolwyr y sefydliad.

Bydd y strwythur newydd bellach yn cynnwys Cyfarwyddwr Addysg yn ogystal â Phennaeth gwasanaeth. Bydd y cyngor yn hysbysebu'r ddwy swydd yn fuan.

Ers Gorffennaf 2019, mae trefniadau dros dro wedi bod ar waith a thîm bach o swyddogion addysg profiadol dros ben wedi bod yn arwain gwasanaethau addysg y cyngor.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Dangosodd arolwg Estyn yn 2019 yr angen i atgyfnerthu trefniadau arweinyddiaeth yn y gwasanaeth addysg, ac fe gafodd hyn ei wneud dros dro i ddechrau.

"A y ddwy flynedd diwethaf, mae ein tîm arweinwyr addysg wedi goruchwylio ymateb y cyngor i argymhellion a darganfyddiadau arolwg Estyn yn 2019 yn ogystal â bod yn weithredol yn gwaith o drawsnewid addysg ar draws y sir. Mae'r tîm hefyd wedi bod yn gwbl hanfodol yn y dasg o gefnogi ein hysgolion trwy bandemig COVID-19 dros y 16 mis diwethaf.

"Fodd bynnag, mae angen llunio trefniadau arweinyddiaeth parhaol. Bydd angen i ni fod â threfniadau arwain parhaus ar waith i'r gwasanaethau addysg.  Bydd y strwythur uwch-reolwyr bellach yn cynnwys rôl Cyfarwyddwr Addysg a bydd gan y sawl sydd yn y swydd gyfrifoldeb statudol fel Prif Swyddog Addysg. Bydd gan Pennaeth Gwasanaeth Addysg yn adrodd i'r rôl hon."

Dywedodd Prif Weithredwr y Cyngor, y Dr Caroline Turner: "Mae'r cyngor yn wynebu sawl her wrth gyflenwi gwasanaethau addysg dros y blynyddoedd nesaf, gan gynnwys cefnogi ysgolion a dysgwyr y mae COVID-19 wedi effeithio arnynt, goruchwylio rhoi'r Cwricwlwm Newydd i Gymru ar waith, cyflenwi ein Strategaeth Trawsnewid Addysg ym Mhowys, a chyflawni argymhellion arolwg Estyn yn 2019.

"Mae'r rolau parhaus yn gwbl hanfodol os ydym i gyflawni'r heriau hyn, gwella'n hysgol, a chyflenwi gwasanaethau eithriadol i'n holl ddysgwyr a phobl ifanc y sir."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu