RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

e-feiciau'n helpu swyddogion gyda'u gwaith archwilio llwybrau

Photo of man riding e-bike in countryside

Gorfennaf 16, 2021

Photo of man riding e-bike in countryside  Mae Swyddogion Cefn Gwlad a Swyddogion Hawliau Tramwy Cyngor Sir Powys yn defnyddio e-feiciau i'w helpu i wneud eu gwaith archwilio'n gyflymach.

Mae cynllun peilot ar waith i asesu pa mor ddefnyddiol yw e-feiciau i rai o dimoedd y cyngor sir a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.  Fel arfer, byddai staff y cyngor sy'n gweithio mewn ardal wledig, yn gyrru i'r lle parcio agosaf ac yna'n cerdded ar hyd rhan o'r hawl tramwy dan sylw.  Nawr, am ran helaeth o'r llwybr y byddent wedi cerdded, mae'n bosibl defnyddio e-feic yn lle - gan roi cyfle i archwilio'r rhwydwaith yn gyflymach.

Wrth archwilio hawliau tramwy mewn trefi, mae'n haws defnyddio'r e-feiciau yn hytrach na gyrru gan ei fod yn bosibl defnyddio llwybrau a rennir i osgoi traffig a pheidio gwastraffu amser yn ceisio parcio'r cerbyd.

Mae e-feiciau'n helpu'r beicwr wrth bedlo, ond yn wahanol i foped neu feic modur trydan, mae dal i fod angen i'r beiciwr bedlo i symud felly mae'r beiciwr yn elwa o ymarfer corff hefyd.  Prynwyd yr e-feiciau o siopau beics ym Mhowys gyda nawdd gan Lywodraeth Cymru.

Mae Steve Gealy, Swyddog Hamdden Cefn Gwlad ac yn yr Awyr Agored, yn cymryd rhan yn y cynllun: "Mae'r beiciau hyn yn ddefnyddiol dros ben.  Er enghraifft, roedd rhaid i fi fynd i weld darn o dir ar y bryn uwchben clwb golff Machynlleth yn ddiweddar, tua pedair milltir o'r ffordd.  Fel arfer byddai wedi cymryd hanner diwrnod i gerdded yno a nôl, ond roedd yn bosibl ei wneud mewn cwpwl o oriau ar yr e-feic a dal i gael ymarfer corff."

Y Cynghorydd Heulwen Hulme yw'r Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Hawliau Tramwy.  Dywedodd: "Dyma enghraifft arall o sut y gallwn ddefnyddio technoleg newydd i newid ein ffordd o weithio a dod yn fwy effeithlon, lleihau ein heffaith ar yr hinsawdd ac mae manteision i iechyd y staff hefyd."

Ychwanegodd: "Yn gynharach eleni fe wnaethom gyflwyno ein lori sbwriel drydan gyntaf a gyda mentrau fel hyn, gallwn helpu i leihau ein ôl-troed carbon."

"Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am y nawdd hwn.  Gyda hyn, gallwn weld sut all e-feiciau helpu rhai swyddogion o fewn y cyngor a'r bwrdd iechyd gyda'u gwaith beunyddiol."

Mae swyddogion parcio gyda'r cyngor hefyd yn treialu e-feiciau mewn rhai ardaloedd ac yn gweld canlyniadau positif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu