RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cael dweud eich dweud ar gynlluniau tai ar gyfer Y Drenewydd

Image of housing plans

26 Gorffennaf 2021

Image of housing plansMae Cyngor Sir Powys wedi dweud y bydd trigolion yn Y Drenewydd yn cael cyfle i gael dweud eu dweud ar ddatblygiad tai arfaethedig yn y dref.

Mae Tîm Tai Fforddiadwy'r cyngor yn bwriadu adeiladu 32 o fflatiau un ystafell wely sy'n ynni effeithiol i'w rhentu oddi wrth y cyngor, ar safle hen Dŷ Robert Owen. 

Mae ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cynllunio wedi dechrau erbyn hyn ar y datblygiad arfaethedig, a fydd yn cael ei gynnal am 28 diwrnod i ganiatáu i bartïon sydd â diddordeb i wneud sylwadau ar y cynlluniau cyn y caiff y cais cynllunio ei gyflwyno.

Os caiff caniatâd cynllunio ei gyflwyno, bydd y cyngor yn berchen ar y cartrefi newydd ac yn eu rheoli, gan eu dyrannu i ymgeiswyr ar Gofrestr Tai Cyffredin Powys.

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Raglen Drawsnewid y cyngor i gyflwyno dyheadau o fewn Gweledigaeth 2025.

"Mae ein datblygiad arfaethedig ar y safle lle y bu Tŷ Robert Owen yn mynd i fod yn bwysig fel y byddwn yn parhau i weithio tuag at gyflawni'r targed uchelgeisiol hwn.

"Mae'r ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cynllunio yn bwysig gan ei fod yn rhoi'r cyfle i'r gymuned leol gael dweud eu dweud ar y cynlluniau cyn i ni gyflwyno cais cynllunio."

Daw'r ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cynllunio i ben ar Awst 20, 2021. I weld y dogfennau ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio ar-lein, edrychwch yma https://www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation/ sydd hefyd yn rhoi manylion ar sut y gallwch wneud sylwadau ar y cynlluniau arfaethedig.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu