RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfle i ddweud eich dweud ar gynlluniau ar gyfer ysgol arbennig newydd

Ysgol Cedewain Cymraeg

26 Gorffennaf 2021

Ysgol Cedewain CymraegBellach gallwch chi weld cynlluniau manwl ar gyfer ysgol arbennig newydd yng ngogledd Powys.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu adeiladu ysgol newydd gwerth £22m ar gyfer Ysgol Cedewain yn Y Drenewydd. Mae ymgynghoriad cyn ymgeisio ar gyfer y datblygiad arfaethedig wedi dechrau.

Mae'r cyngor yn annog trigolion yn Y Drenewydd a chymuned Ysgol Cedewain i edrych ar y cynlluniau safle manwl a mynegi barn arnynt.

Fel rhan o'r datblygiad arfaethedig, bydd gan adeilad newydd Ysgol Cedewain gyfleusterau pwrpasol o'r radd flaenaf gan gynnwys pwll hydrotherapi, ystafelloedd synhwyraidd a ffisiotherapi, gardd, a chaffi cymunedol.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hariannu gan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, a fydd yn ariannu 75% o'r prosiect. Bydd y Cyngor yn ariannu'r 25% arall.

Mae'r cynlluniau ar gyfer Ysgol Cedewain yn rhan o Raglen Trawsnewid y cyngor i gyflawni dyheadau yn ei gynllun Gweledigaeth 2025. Bydd hefyd yn cyflawni'r Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Trwy ein cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Ysgol Cedewain byddwn yn darparu cyfleuster o'r radd flaenaf i'n dysgwyr mwyaf bregus.

"Ar ôl ei chwblhau bydd yr ysgol yn cynnig amgylchedd lle gall staff addysgu ffynnu. Byddant yn gallu rhoi cyfleusterau i ddysgwyr sy'n agored i niwed a fydd yn diwallu eu hanghenion, cyfleusterau y byddant yn elwa ohonynt, ac yn eu galluogi i fwynhau dysgu.

"Fodd bynnag, mae'r ymgynghoriad cyn ymgeisio yn bwysig gan ei fod yn rhoi cyfle i drigolion Y Drenewydd a chymuned Ysgol Cedewain ddweud eu dweud ar y cynlluniau hyn cyn i ni gyflwyno cais cynllunio."

Bydd yr ymgynghoriad cyn ymgeisio, sy'n cael ei gynnal gan gontractwyr ac asiantau Wynne Construction, yn dechrau dydd Llun, 26 Gorffennaf a bydd yn cau dydd Gwener, 20 Awst.

I weld y dogfennau ymgynghori cyn ymgeisio, ewch i www.wynneconstruction.co.uk/info/YsgolCedewainNewtown.html. Yma mae manylion am sut y gallwch gyflwyno sylwadau ar y cynlluniau arfaethedig.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu