EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bellach gewch chi dalu gyda cherdyn mewn mwy o feysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor

Image showing the new card machine sign

2 Awst 2021

Image showing the new card machine signMae'r Cyngor wedi diweddaru peiriannau talu ac arddangos mewn mwy o'i feysydd parcio ym Mhowys fel y gallan nhw dderbyn taliadau cerdyn.

Yn dilyn y cyfnod diweddaraf o ddiweddaru, mae dros dri deg o beiriannau talu ac arddangos yn derbyn taliadau cerdyn a digyswllt.

"Mae talu am wasanaethau a nwyddau gyda cherdyn yn ail natur i'r rhan fwyaf ohonon ni erbyn hyn," meddai'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Priffyrdd.

"O ganlyniad, ry'n ni'n falch o gael diweddaru mwy o'n meysydd parcio mwyaf prysur trwy alluogi'r peiriannau i dderbyn taliadau â cherdiau. Bydd hyn yn hwyluso bywyd i ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd."

Mae'r peiriannau newydd yn y lleoliadau isod. Edrychwch allan am yr arwyddion 'Talu gyda cherdyn yma':

 • Maes parcio Beaufort, Crughywel
 • Maes parcio Watton, Aberhonddu
 • Maes parcio Heol George, Aberhonddu
 • Maes parcio Kensington, Aberhonddu
 • Maes parcio Heol y Gamlas, Aberhonddu
 • Maes parcio'r Promenâd (Isaf), Aberhonddu
 • Maes parcio Heol Dinas, Aberhonddu
 • Maes parcio'r Draphont (mewnol), Aberhonddu
 • Maes parcio'r Draphont (allanol), Aberhonddu
 • Maes parcio Stryd y Farchnad, Aberhonddu
 • Maes parcio Scout Lane, Aberhonddu
 • Y maes parcio Bysiau/Lorïau, Aberhonddu
 • Maes parcio'r Gaer, Aberhonddu
 • Maes parcio Ffordd Alexandra, Aberhonddu
 • Maes parcio Smithfield, Llanfair-ym-Muallt
 • Maes parcio'r Groe, Llanfair-ym-Muallt
 • Maes parcio Oxford Road, Y Gelli Gandryll
 • Maes parcio Sgwâr y Farchnad, Y Gelli Gandryll
 • Maes parcio Gwesty Tref-y-clawdd, Tref-y-clawdd
 • Maes parcio Bowling Green Lane, Tref-y-clawdd
 • Maes parcio Stryd Fawr, Llandrindod
 • Maes parcio Mount Street, Llanidloes
 • Maes parcio Heol Maengwyn, Machynlleth
 • Maes parcio Gas Street, Y Drenewydd
 • Maes parcio'r Gro, Y Drenewydd
 • Maes parcio Lôn Gefn, Y Drenewydd
 • Maes parcio Stryd Fawr, Llanandras
 • Maes parcio Stryd Henffordd, Llanandras
 • Maes parcio Lôn Dywyll, Rhaeadr Gwy
 • Maes parcio Stryd yr Eglwys, Y Trallwng
 • Maes parcio Stryd Aberriw, Y Trallwng
 • Maes parcio Severn Stars, Y Trallwng
 • Maes parcio Heol Maes Y Dre, Ystradgynlais

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu