RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Pasys bws newydd Powys

Image of the new Powys school bus pass

2 Awst 2021

Image of the new Powys school bus passI gyd-fynd â'r flwyddyn academaidd newydd (2021/22), mae pob disgybl ym Mhowys sy'n derbyn cludiant rhwng y cartref a'r ysgol wedi derbyn pas bws newydd i'w ddefnyddio o fis Medi 2021 ymlaen.

Bydd y pasys bws unigol hyn â chod QR yn cofnodi'n gywir mewn amser real, defnydd y disgyblion o'u llwybrau penodol i'r ysgol.  Bydd hyn yn sicrhau fod gan Gyngor Sir Powys gofnod cywir o ddysgwyr unigol ar unrhyw fws, unrhyw bryd, er mwyn cydymffurfio â gofynion tracio, olrhain a diogelu.

Mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar bob agwedd o'n bywyd beunyddiol.  Ond pa bynnag mor niweidiol yw effeithiau'r argyfwng, rhai o'r canlyniadau positif yw fod sefydliadau megis y cyngor wedi cael cyfle i fwrw ymlaen gyda newidiadau i sicrhau dulliau mwy effeithiol a diogel o weithio, megis cyflwyno pasys bws ysgol newydd.

Mae gallu gweld yn gyflym ac yn gywir pa ddisgyblion sydd ar bob bws neu ddulliau eraill o gludiant o'r cartref i'r ysgol ar unrhyw adeg, yn sicrhau ein bod yn cadw disgyblion a staff yn ddiogel os bydd achosion pellach o'r coronafeirws neu heintiau neu sefyllfaoedd eraill yn codi yn y dyfodol.

Trwy gyflwyno'r pasys bws newydd ym Mhowys, nid yw'n golygu y bydd y gwasanaeth cludiant o'r cartref i'r ysgol yn newid o fel y mae ar hyn o bryd.

"Powys sydd â'r gwasanaeth fwyaf helaeth yng Nghymru o ran cludiant o'r cartref i'r ysgol", esboniodd y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Cabinet ar Drafnidiaeth.

"Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd i ni gyd.  Ond mae sicrhau diogelwch ein dysgwyr wrth gydymffurfio â rheolau tracio, olrhain a diogelu wedi bod yn dipyn o her i'n hysgolion a'r timoedd cludiant o'r cartref i'r ysgol.

"Mae'n braf gallu cyflwyno'r pasys bws newydd ac arloesol hyn i bob un o'n dysgwyr.  Maen nhw eisoes yn profi'n boblogaidd ac yn enghraifft o arfer da, a'r gobaith yw y bydd y syniad yn cael ei gyflwyno ar draws y wlad yn fuan gydag awdurdodau lleol eraill Cymru'n ein dilyn ni.

"Rydym yn deall y gall fod yn anodd addasu i newidiadau, ond mae diogelwch ein disgyblion a'n staff yn hollbwysig ac rydym am ddiolch i ysgolion, darparwyr cludiant, rhieni a disgyblion am eu cefnogaeth wrth gyflwyno'r pasys newydd hyn mor gyflym."

Am fwy o wybodaeth am basys bws newydd Powys, ewch i: https://cy.powys.gov.uk/pasbwsysgol

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu