RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynghorydd Cymuned Llangammarch yn derbyn Dyfarniad Barcud Arian

Mairwen Price

5 Awst 2021

Mairwen PriceMae Cynghorydd Cymunedol yn Llangammarch sy'n wirfoddolwraig frwd wedi derbyn cydnabyddiaeth am ei hymdrechion gan Gadeirydd Cyngor Sir Powys.

Mae Mairwen Price wedi derbyn Dyfarniad Barcud Arian gan y Cyng Gwynfor Thomas am y gwaith ardderchog a wnaeth yn ei chymuned pan oedd yn gynghorydd yno am 52 o flynyddoedd ac fel gwirfoddolwraig.

Mae Ms Price wedi cefnogi trigolion Llangammarch trwy ddarparu prydau bwyd ac ymweliadau â chartrefi cleifion fel casglwr presgripsiwn gwirfoddol.

Mae hefyd wedi gwirfoddoli ac wedi darparu cefnogaeth wych i sawl sefydliad, er enghraifft Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty Llanfair-ym-Muallt, Sefydliad Prydeinig y Galon, Grŵp Cymorth Cymunedol Llanfair-ym-Muallt ac mae hefyd wedi codi arian i Gôr Meibion Llanfair-ym-Muallt.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu