EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cartrefi diogel ar gyfer teuluoedd o Affganistan

Image of people holding a small house in their hands

5 Awst 2021

Image of people holding a small house in their handsMae'r Cabinet wedi cytuno y bydd tri theulu o Affganistan sy'n ffoi o'u gwlad ar ôl helpu lluoedd Prydeinig yn cael cynnig cartrefi diogel ym Mhowys.

Mae'r cyngor wedi cytuno i gefnogi Rhaglen Adsefydlu a Chymorth Cenedlaethol Affganistan sy'n adleoli teuluoedd a helpodd lluoedd Prydeinig i'r DU.  Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan y Swyddfa Gartref.

Mae Powys, sydd wedi llwyddo i helpu teuluoedd o Syria sy'n ffoi o'r rhyfel yn y rhanbarth, wedi cytuno i ddarparu tri chartref yn y sir.

Mae gan y sir dreftadaeth filwrol gref a hanes balch o helpu ffoaduriaid bregus sy'n ffoi rhag rhai o ranbarthau mwyaf gelyniaethus y byd.  Mae'n darparu cartrefi diogel i dri theulu Affgan sydd mewn perygl oherwydd eu bod wedi helpu ein lluoedd.  Mae'r Cabinet yn credu mai dyma'r peth iawn i'w wneud a'i bod yn weithred y byddai trigolion yn ei chefnogi.  

"Mae Cyngor Sir Powys yn falch o allu cymryd rhan yn y broses hon, gan roi cartrefi newydd i'r rhai a fu'n ddigon dewr i gefnogi ein Lluoedd Arfog yn ystod y cyfnod yn Affganistan.  Mae arnom ddyled fawr o ddiolch iddynt am eu dewrder ac edrychwn ymlaen at eu helpu i ddechrau o'r newydd yma." Meddai'r Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion.

"Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu cefnogi'r rhaglen adsefydlu a chymorth pwysig hon drwy gynnig cartrefi diogel i dri theulu Affgan yma ym Mhowys.  Mae'r gwasanaeth dewr a'r cymorth a roddwyd gan aelodau o gymuned Affganistan i luoedd Prydeinig dramor wedi bod yn amhrisiadwy ond mae'n eu gadael mewn sefyllfa fregus mewn rhanbarthau tramor gelyniaethus. Rwy'n siŵr y bydd ein cymunedau'n cynnig y croeso cynnes y mae'r tri theulu yn ei haeddu, ac rwy'n gobeithio y byddant yn ymgartrefu yn eu cartrefi newydd yn fuan." Ychwanegodd Iain Mcintosh, yr Aelod Cabinet ar faterion Tai.

Gofynnwyd i awdurdodau lleol ledled y DU helpu i adsefydlu hyd at 3,000 o bobl sy'n cynnwys y rhai a gyflogwyd gan luoedd Prydeinig a'u teuluoedd. Bydd y Swyddfa Gartref yn gyfrifol am ddod o hyd i lety dros dro cychwynnol, ac am ariannu trefniadau cwarantin COVID y bydd eu hangen pan fyddant yn cyrraedd y DU.

Mae'r adsefydlu, a oedd i fod i ddigwydd dros y ddwy flynedd nesaf, bellach yn cael ei ddisgrifio fel 'gwacâd' y mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn gobeithio ei gwblhau dros y ddau fis nesaf.  Bydd y rhaglen genedlaethol yn cael ei hariannu gan y Swyddfa Gartref.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu