RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

CELFLUN

Image of a track going through woodlands

6 Awst 2021

Image of a track going through woodlandsNod CELFLUN yw creu rhaglen o brofiadau a digwyddiadau celfyddydol creadigol dan thema'r amgylchedd sydd yn canolbwyntio ar y gymuned a'r ardal leol mewn lleoedd ffisegol a digidol.

Cynghrair partneriaeth creadigol yw CELFLUN rhwng Gwasanaeth Celfyddydau a Diwylliannol Cyngor Sir Powys, Cyfoeth Naturiol Cymru, Impelo, 4Pi Productions ac ArticultureMae'n cynnwys cyfranogion a chymunedau celfyddydol lleol.

Ffurfiwyd y bartneriaeth i ymgysylltu'n ddychmygus â chymunedau i ysgogi ailgysylltu, a thanio brwdfrydedd am ofalu am yr amgylchedd yn wyneb newid yn yr hinsawdd.  Rydym am hyrwyddo lles pobl trwy brofiadau celfyddydol sy'n perthyn i'w gilydd. Bydd y rhain yn ddigidol / rhithwir ac yn rhai sy'n seiliedig ar le a'r amgylchedd.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid, ymarferwyr creadigol neu grwpiau sy'n gweithredu ar y cyd ac sy'n byw neu'n gweithio ym Mhowys.

Dadlwythwch wybodaeth lawn trwy glicio yma - briff ARTSCAPE - canolbarth Powys. Dyddiad cau i gyflwyno Mynegiadau o Ddiddordeb: erbyn 5pm, Dydd Gwener 13 Awst 2021

Dadlwythwch wybodaeth lawn trwy glicio yma - briff ARTSCAPE - Powys y de. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 12 canol dydd, dydd Llun 23 Awst 2021

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu