EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gostyngiad cadw'n heini i bobl sy'n gadael gofal a Gofalwyr Maeth ym Mhowys

Image of a row of running machines

6 Awst 2021

Image of a row of running machinesMae Cyngor Sir Powys wedi ymuno â Freedom Leisure i gynnig 50% i ffwrdd ar Nofio, defnyddio'r Gampfa ac Ymarfer yn holl safleoedd Freedom Leisure ym  Mhowys i bobl sy'n gadael gofal a gofalwyr Maeth ar hyd a lled y Sir.

Nod y cynllun peilot yw cynorthwyo gofalwyr maeth a phobl ifanc sy'n gadael gofal i ofalu am eu hiechyd a'u llesiant, ac mae'n cydnabod yr heriau y maent wedi'u hwynebu dros y 16 mis diwethaf.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod Portffolio Cabinet Cyngor Sir Powys: "Rwy'n falch iawn fod y cynllun yma'n cael ei gynnig i'r rheiny a gafodd amser mor anodd dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae gofalwyr maeth wedi cefnogi'n plant a'n pobl ifanc pan oedd angen hyn fwyaf arnynt. Rydym yn wirioneddol gwerthfawrogi'r gwaith anhygoel a wnânt.

"Efallai bod angen yr hwb ychwanegol ar ein pobl ifanc, yn enwedig y rheiny sydd wedi bod mewn gofal, i ofalu amdanyn nhw'u hunain a blaenoriaethu eu llesiant.

"Diolch i Freedom Leisure am weithio gyda ni ar y cynllun, y cyntaf o'i fath ym Mhowys. Ry'n ni'n gobeithio gweld ein gofalwyr maeth, a'n pobl ifanc sy'n gadael gofal ac yn addasu er mwyn byw'n annibynnol, yn manteisio ar y cynnig yma ac yn dod yn egnïol."

Dywedodd Gwyn Owen, Rheolwr Ardal, Freedom Leisure Powys: "Mae'n hyfryd gallu cydweithio â Chyngor Sir Powys i gyflwyno'r cynllun hwn i deuluoedd maeth a phobl ifanc sy'n gadael gofal.  Mae'r cynllun yn enghraifft wych arall o'n gwaith partneriaeth a bydd yn rhoi cyfle arall i deuluoedd maeth a phobl ifanc sy'n gadael gofal i wneud ymarfer corff yn rheolaidd, i fod yn actif ac i gymdeithasu ym mhob un o'n safleoedd ym Mhowys."

Mae'r cynllun ar gael o 1 Gorffennaf 2021 hyd 31 Mawrth 2022 i ofalwyr maeth a phobl ifanc dan 25 sydd wedi bod mewn gofal.

Mae'r cynnig ar gael ar gyfer nofio arferol, mynediad i'r gampfa a dosbarthiadau ymarfer. Nid yw gwersi nofio'n cael eu cynnwys.

Anfonwyd manylion y cynllun a sut i ymgeisio i ofalwyr maeth a phobl ifanc sydd ar fin gadael gofal. Os ydych chi'n gymwys ond heb dderbyn manylion y cynllun yn uniongyrchol, anfonwch e-bost at PCCSSCommissioning@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu