EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dal i fod amser i ddweud eich dweud ar gynlluniau ar gyfer ysgol arbennig newydd

Ysgol Cedewain Cymraeg

9 Awst 2021

Ysgol Cedewain CymraegMae'r cyngor sir wedi dweud bod llai na phythefnos ar ôl i gymuned gogledd Powys i gael dweud eu dweud ar gynlluniau ar gyfer ysgol arbennig newydd.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu adeiladu ysgol newydd gwerth £22m ar gyfer Ysgol Cedewain yn y Drenewydd a dechreuodd ymgynghoriad cyn ymgeisio ar gyfer y datblygiad arfaethedig mis diwethaf.

Mae gan drigolion yn y Drenewydd a chymuned ysgol Ysgol Cedewain tan ddydd Gwener, 20 Awst i edrych ar fanylion cynlluniau'r safle ac i ddweud eu dweud.

Fel rhan o'r datblygiad arfaethedig, bydd gan adeilad newydd Ysgol Cedewain gyfleusterau pwrpasol o'r radd flaenaf gan gynnwys pwll hydrotherapi, ystafelloedd synhwyraidd a ffisiotherapi, gardd, a chaffi cymunedol.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hariannu gan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, a fydd yn ariannu 75% o'r prosiect. Bydd y Cyngor yn ariannu'r 25% arall.

Mae'r cynlluniau ar gyfer Ysgol Cedewain yn rhan o Raglen Trawsnewid y cyngor i gyflawni dyheadau yn ei gynllun Gweledigaeth 2025. Bydd hefyd yn cyflawni'r Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Trwy ein cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Ysgol Cedewain byddwn yn darparu cyfleuster o'r radd flaenaf i'n dysgwyr mwyaf bregus.

"Ar ôl ei chwblhau bydd yr ysgol yn cynnig amgylchedd lle gall staff addysgu ffynnu. Byddant yn gallu rhoi cyfleusterau i ddysgwyr sy'n agored i niwed a fydd yn diwallu eu hanghenion, cyfleusterau y byddant yn elwa ohonynt, ac yn eu galluogi i fwynhau dysgu.

"Fodd bynnag, mae'r ymgynghoriad cyn ymgeisio yn bwysig gan ei fod yn rhoi cyfle i drigolion Y Drenewydd a chymuned Ysgol Cedewain ddweud eu dweud ar y cynlluniau hyn cyn i ni gyflwyno cais cynllunio."

Mae'r ymgynghoriad cyn ymgeisio yn cael ei gynnal gan gontractwyr ac asiantau Wynne Construction.

I weld y dogfennau ymgynghori cyn ymgeisio, ewch i www.wynneconstruction.co.uk/info/YsgolCedewainNewtown.html. Yma mae manylion am sut y gallwch gyflwyno sylwadau ar y cynlluniau arfaethedig.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu