RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dysgwyr yn dathlu canlyniadau Lefel A

Image of excited learner reading news on smart phone

10 Awst 2021

Image of excited learner reading news on smart phoneMae'r cyngor sir wedi rhoi eu llongyfarchiadau gwresog i ddysgwyr Powys sydd wedi derbyn eu canlyniadau lefel A heddiw (dydd Mawrth, 10 Awst).

Mae Cyngor Sir Powys yn falch iawn o glywed am y nifer fawr o ddysgwyr sydd wedi llwyddo i gael y canlyniadau oedd eu hangen arnynt i symud ymlaen i'w cam nesaf tuag at ddyfodol cyffrous, naill ai yn y brifysgol, mewn prentisiaeth neu i'r gweithle.  

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Rydym yn anfon ein llongyfarchiadau cynhesaf i'n dysgwyr sydd wedi derbyn eu canlyniadau heddiw.

"Rydym yn hynod falch o gyflawniadau ein holl ddysgwyr ac rydym yn falch iawn o glywed y straeon am eu llwyddiant, yn enwedig o ystyried y flwyddyn heriol ac annifyr y maen nhw wedi bod trwyddi.

"Er ein bod yn llongyfarch y rhai sydd wrth eu boddau â'r hyn y maen nhw wedi'i gyflawni, byddwn hefyd yn rhoi cymorth i ysgolion wrth iddynt gefnogi'r rhai a allai fod yn siomedig gyda'u canlyniadau.  Rydym mewn cysylltiad â phob un o'n hysgolion i sicrhau bod gennym ddull o roi cymorth wedi'i gydlynu.

"Hoffwn ddiolch i'r athrawon a thimoedd arwain ysgolion am eu holl waith caled yn cefnogi eu disgyblion drwy gydol y cyfnod anodd hwn ac am eu proffesiynoldeb o sicrhau bod pob ffynhonnell o dystiolaeth yn cael ei hystyried yn ofalus wrth ddyfarnu'r graddau terfynol.

"Rwyf hefyd am ddiolch i deuluoedd sydd wedi chwarae rhan hanfodol yn cefnogi ac yn annog eu plant drwy gydol eu haddysg."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu