RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llongyfarchiadau i ddisgyblion TGAU Powys

Image of teenage boy happy with exam results

12 Awst 2021

Image of teenage boy happy with exam resultsMae'r cyngor sir wedi rhoi eu llongyfarchiadau gwresog i ddisgyblion Powys sydd wedi derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw (dydd Iau, 12 Awst).

Mae Cyngor Sir Powys yn falch iawn o glywed am y nifer fawr o ddisgyblion sydd wedi llwyddo i gael y canlyniadau oedd eu hangen arnynt i symud ymlaen i'w camau nesaf o'u haddysg, eu hyfforddiant neu brentisiaethau.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Rydym yn anfon ein llongyfarchiadau cynhesaf i'n dysgwyr sydd wedi derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw.

"Rydym yn hynod falch o gyflawniadau ein holl ddysgwyr, yn enwedig o ystyried y flwyddyn heriol ac annifyr y maen nhw wedi bod trwyddi.

"Hoffwn ddiolch i'r athrawon a thimoedd arwain ysgolion am eu holl waith caled yn cefnogi eu disgyblion drwy gydol y cyfnod anodd hwn ac am eu proffesiynoldeb o sicrhau bod pob ffynhonnell o dystiolaeth yn cael ei hystyried yn ofalus wrth ddyfarnu'r graddau terfynol.

"Rwyf hefyd am ddiolch i deuluoedd sydd wedi rhoi cymaint o gymorth i'w plant yn ystod y flwyddyn anodd hon."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu