RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lansio arolwg o dlodi plant

Image of teenage boy in hoodie

12 Awst 2021

Image of teenage boy in hoodieMae trigolion a sefydliadau ar hyd a lled Powys yn cael eu hannog I roi eu barn ar dlodi plant fel rhan o arolwg sy'n cael ei gynnal gan y cyngor sir.

Mae Pwyllgor Craffu'r Economi, Trigolion a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad I dlodi plant yn y sir ac mae ganddo ddiddordeb ym marn trigolion a sefydliadau.

Fel rhan o'r archwiliad, mae arolwg wedi'i lansio i gasglu'r barn yma. Bydd yr arolwg yn cau am hanner nos, nos Lun Awst 30.

Dywedodd y Cyng Matthew Dorrance, Cadeirydd Pwyllgor Craffu'r Economi, Trigolion a Chymunedau: "Mae tlodi plant yn golygu na all eu rhieni/gwarcheidwaid fforddio'r lefel sylfaenol o fwyd, dillad a lloches.

"Mae llawer o deuluoedd sy'n gweithio yn by war fin y gyllell a bydd y pandemig wedi gwthio hyd yn oed mwy ohonyn nhw dros y dibyn.

"Diben yr arolwg yma yw deall y darlun o dlodi plant yma ym Mhowys, a sicrhau bod y cyngor yn targedu ei adnoddau'n effeithiol I wella cyfleoedd a deilliannau I blant sy'n byw mewn tlodi."

Bydd Pwyllgor Craffu'r Economi, Trigolion a Chymunedau yn ystyried canlyniadau'r arolwg yn gynnar y mis nesaf (Medi).

I gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i https://www.dweudeichdweudpowys.cymru/tlodi-plant-ym-mhowys

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu