RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hwb Sgiliau Academi Iechyd a Gofal Powys

A carer visiting and elderly man in his home

25 Awst 2021

A carer visiting and elderly man in his homeMae dyddiadau hyfforddi bellach ar gael yn Hwb Sgiliau Academi Iechyd a Gofal Powys, sy'n cwmpasu popeth o dadebru cardio-anadlol (CPR) i ymwybyddiaeth o'r sector a chymorth gyda'ch gyrfa.

Yr hwb sgiliau yw'r lle i fynd i gael hyfforddiant a chefnogaeth os ydych yn awyddus i ddechrau gyrfa newydd yn y sector iechyd a gofal ym Mhowys. Mae'n gallu darparu hyfforddiant, rhoi cyngor i chi ar eich gobeithion am swydd a llwybrau gyrfa, helpu eich paratoi ar gyfer gwaith, gyda chymorth mentor ar y ffordd, a'ch tywys i brofiad gwaith a rolau gwirfoddol.

Grŵp Colegau NPTC sy'n rhedeg yr hwb sgiliau  dros Academi Iechyd a Gofal (HCA) Powys, ac Arwain, sef rhaglen LEADER ym Mhowys sy'n ei ariannu.*

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 0845 4086 253, anfonwch e-bost at arwain@nptcgroup.ac.uk neu ewch i wefan Grŵp Colegau NPTC: https://www.nptcgroup.ac.uk/apprenticeships/powys-health-and-care-skills-hwb/

Sefydlwyd HCA Powys gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys sy'n cynnwys amrywiaeth o gyrff cyhoeddus a chynrychiolwyr eraill, gan gynnwys Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, sy'n cydweithio trwy'r academi i wella mynediad at addysg, hyfforddiant a datblygiad, a gyrfaoedd sydd ar gael o fewn y sector.

Dywedodd Alec Thomas, Rheolwr Hyfforddiant Pathways ar gyfer Grŵp Colegau: "Rydym wedi ymrwymo i greu cyfleoedd i bobl sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y sector iechyd a gofal ym Mhowys. Ac os yw llwybr fel hyn o ddiddordeb i chi, mae gennym amrywiaeth eang o sesiynau hyfforddiant ar gael i helpu i hybu eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a'ch lefelau sgil."

Dyddiadau Hyfforddiant Sgiliau Hwb Iechyd a Gofal Powya:

 • 13, 14 a 15 Medi - Ymwybyddiaeth o'r Sector a Chymorth Gyrfa
 • 22 Medi - Dadebru cardio-anadlol
 • 27, 28 a 29 Medi - Gofal ac Ymwybyddiaeth Glinigol
 • 30 Medi - Hyfforddiant, Mentora 4 U
 • 4, 5 a 6 Hydref - Ymwybyddiaeth o'r Sector a Chymorth Gyrfa
 • 15 Hydref - Dadebru cardio-anadlol
 • 16, 17 a 18 Hydref - Gofal ac Ymwybyddiaeth Glinigol
 • 29 Hydref - Hyfforddiant, Mentora 4 U
 • 8 Tachwedd - Dadebru cardio-anadlol
 • 8, 9 a 10 Tachwedd - Hyfforddiant Sgiliau Menter Busnes
 • 13, 14 a 15 Tachwedd - Gofal ac Ymwybyddiaeth Glinigol
 • 22, 23 a 24 Tachwedd - Ymwybyddiaeth o'r Sector a Chymorth Gyrfa
 • 30 Tachwedd - Hyfforddiant, Mentora 4 U
 • 3 Rhagfyr - Hyfforddiant, Mentora 4 U
 • 6, 7 a 8 Rhagfyr - Ymwybyddiaeth o'r Sector a Chymorth Gyrfa
 • 10 Rhagfyr - Dadebru cardio-anadlol
 • 13, 14 a 15 Rhagfyr - Gofal ac Ymwybyddiaeth Glinigol

*Ariennir LEADER trwy gynllun Cymunedau Gwledig - Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, sy'n cael ei ariannu gan Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu