RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyflwyno Llwybrau Teithio Llesol Ychwanegol yn Llandrindod

Image of a cycle path sign

31 Awst 2021

Image of a cycle path signBydd gwaith yn dechrau'n fuan ar ddau lwybr teithio llesol arall i wella cyfleusterau cerdded a beicio yn Llandrindod.

Nodwyd a chytunwyd ar y ddau lwybr yn dilyn ymgynghoriadau blaenorol ar Fapiau Rhwydwaith Teithio Llesol y sir. Unwaith bod y ddau lwybr wedi'u cwblhau, byddan nhw'n cysylltu tref Llandrindod â'r Groes a Hawy.

Mae'r gwaith ar y ddau lwybr wedi'i rannu'n nifer o  gamau, a bydd y cyngor yn dechrau ar gam cyntaf pob llwybr o fewn y misoedd nesaf.

Ar gyfer llwybr Llandrindod i'r Groes, mae'r cam cyntaf yn rhedeg o Ffordd Waterloo y tu ôl i Tesco, ar hyd Ffordd Cadwallader a Ffordd Ddole hyd at gylchfan yr A483. 

Ar gyfer llwybr Llandrindod i Hawy, mae'r cam cyntaf yn rhedeg o'r Auto Palace i Temple  Avenue.

Bydd y gwaith ar y camau cyntaf hyn yn cynnwys  lledu a gwella arwynebau'r palmentydd fel eu bod yn hawdd i gerddwyr a beicwyr eu defnyddio. Hefyd bydd gwelliannau i gyffyrdd i sicrhau bod gyrwyr yn gallu gweld mwy a'u bod yn fwy diogel i gerddwyr.

"Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw gwneud Cymru'n genedl sy'n cerdded a beicio," meddai'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion yr Amgylchedd.

"Yn y bôn, mae hyn yn golygu ein bod yn ceisio ei gwneud yn bosibl i ni i gyd wneud teithiau byr fel cymudo i'r gwaith, mynd i'r ysgol neu siopau lleol, drwy ddulliau corfforol egnïol, fel cerdded neu feicio.

"Ar ôl ymgynghori a datblygu Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol y sir, mae'n gyffrous gallu gweld ein cyfres nesaf o Gynlluniau Teithio Llesol yn Llandrindod yn dwyn ffrwyth.

"Bydd y llwybrau hyn yn gwella diogelwch ar y ffyrdd, i gerddwyr a beicwyr, yn enwedig i deuluoedd sy'n cerdded i'r ysgol ac oddi yno. Bydd ymestyn y llwybrau lletach ymhellach yn creu rhwydwaith o lwybrau diogel yn y dref. Trwy hyn bydd y gymuned yn gallu dewis cerdded neu feicio'n hyderus yn hytrach na defnyddio'r car. "

Bydd y Cyngor yn rhyddhau mwy o wybodaeth a chadarnhad o ddyddiadau dechrau'r gwaith cyn bo hir.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu