RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor i ddathlu arwyr y gwasanaethau brys

Image of 999 day flag

31 Awst 2021

Image of 999 day flagBydd y Cyngor Sir yn codi baneri y tu allan i dri adeilad cyhoeddus ym Mhowys yr wythnos nesaf i ddathlu Diwrnod y Gwasanaethau Brys 2021.

Am naw o'r gloch y bore, ar nawfed diwrnod y nawfed mis, (dydd Iau 9 Medi), bydd Cyngor Sir Powys yn codi baneri 'Diwrnod Gwasanaethau Brys' wedi'u brandio i ddangos cefnogaeth i arwyr anhunanol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a'r gwasanaethau brys. Bydd hefyd yn cofio'r 7,500 o aelodau a mwy o'r gwasanaethau brys sydd, dros y ddau gan mlynedd diwethaf, wedi'u lladd wrth wneud eu gwaith.

Bydd y baneri'n chwifio y tu allan i Neuadd Brycheiniog yn Aberhonddu, Neuadd y Sir yn Llandrindod, a Thŷ Ladywell yn Y Drenewydd.

Mae tua dwy filiwn o bobl yn gweithio ar draws gwasanaethau brys y DU, a gwirfoddolwyr yw llawer ohonynt, na allai'r gwasanaethau brys weithredu'n effeithiol hebddynt.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Rydym mor falch o fod yn dathlu'r dynion a'r menywod arwrol sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a'r gwasanaethau brys.

"Mae Diwrnod y Gwasanaethau Brys yn gyfle gwych i ni ddiolch ac anrhydeddu'r aelodau hynny o'n cymunedau sy'n treulio'u hamser yn ein hamddiffyn.  Mae hefyd yn gyfle i ni ddiolch i holl weithwyr y gwasanaeth brys o bob rhan o'r DU am eu gwaith anhunanol a'u hymrwymiad.

"Yn ogystal, mae'n fodd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa fel g weithiwr y gwasanaeth brys, gael gwybod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael.

"Rydym yn falch o fod yn rhan o'r ymgyrch hon a'i chefnogi a hoffwn ddiolch i bob un ohonoch am eich gwasanaeth."

Gall y rhai a hoffai gymryd rhan a dangos eu cefnogaeth wneud hynny drwy ddefnyddio'r hashnod #Diwrnod999 ar y cyfryngau cymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnod y Gwasanaethau Brys a sut i gymryd rhan, ewch i  https://www.999day.org.uk/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu