RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gosod pwll tywod enfawr ym Mharc y Llyn Llandrindod

Image of a bucket and space in a sandpit

2 Medi 2021

Image of a bucket and space in a sandpitBydd plant a theuluoedd yn cael mwynhau holl hwyl y 'traeth' drwy gydol y flwyddyn ar ôl gosod cyfleuster chwarae newydd mewn tref yng nghanol Powys, meddai'r Cyngor Sir.

Mae'r Cyngor wedi gosod pwll tywod enfawr newydd sbon ym Mharc y Llyn, Llandrindod ar ôl llwyddo i sicrhau £10,000 gan Gronfa Datblygu Plant Llywodraeth Cymru.

Agorwyd y cyfleuster newydd ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol (4 Awst) gan Uchel Siryf Powys, Peter James MBE. Datblygwyd y cyfleuster newydd gan dimau Dechrau'n Deg a Hamdden Awyr Agored y cyngor, HAF Llandrindod a Thŷ Cwch Glan y Llyn.

Llwyddodd HAF Llandrindod, prosiect Hafren Gwy, i sicrhau Cyllid Cymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer y tywod tra bydd Tŷ Cwch Glan y Llyn yn rheoli ac yn cynnal y pwll tywod.

Mae'r atyniad newydd eisoes wedi bod yn boblogaidd gyda phlant a theuluoedd sydd wedi ymweld â Pharc y Llyn yn y dref.

"Mae'r pwll tywod newydd yn gaffaeliad anhygoel i'n tref fach," meddai mam leol Karlene.

"Mae fy nau blentyn bach wrth eu bodd â fe ac ni allant aros i gael tynnu eu hesgidiau a neidio i mewn. Mae wedi creu cymaint o deimlad cymunedol i'r llyn. Ry'n ni'n gallu mwynhau ychydig o amser chwarae hamddenol gyda theuluoedd eraill."

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod  y Cabinet ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant: "Mae hwn wedi bod yn adnodd mor gadarnhaol i Landrindod, cymunedau cyfagos ac ymwelwyr. Mae wedi bod yn wych gweld cymaint o blant ifanc a theuluoedd yn mwynhau'r pwll tywod newydd hwn. Mae mewn lleoliad gwych ac wedi'i adeiladu'n ddiogel.

"Yn dilyn effeithiau cythryblus COVID-19, mae'r cyfleuster newydd hwn wedi atgyfnerthu'r prif leoliad ar lan y llyn fel lle delfrydol sy'n pontio'r cenedlaethau. Mae'n llecyn addas i bob oedran, gydag adnoddau awyr agored y mae llawer wedi'u mwynhau'r haf hwn.

"Hoffwn ddiolch i HAF Llandrindod, Tŷ Cwch Glan y Llyn a Swyddog Hamdden Awyr Agored y cyngor am fynd ati ar y cyd i sefydlu'r atyniad poblogaidd hwn. Mae'n enghraifft wych o gydweithio sydd o fudd mawr i blant a theuluoedd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu