RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cartrefi diogel i chwe deuluoedd o Affganistan

Image of people holding a small house in their hands

3 Medi 2021

Image of people holding a small house in their handsMae chwe theulu o Affganistan wedi cael cynnig cartrefi diogel ym Mhowys yn dilyn trafodaethau positif rhwng y cyngor sir a chymdeithasau tai.

Fis diwethaf, dywedodd y cyngor sir y byddai'n cynnig tri chartref i deuluoedd sy'n dianc o'u gwlad ar ôl helpu lluoedd Prydain fel rhan o Raglen Gymorth ac Adsefydlu'r Swyddfa Gartref.

Erbyn hyn, mae'r sir sydd eisoes wedi helpu i ymgartrefu teuluoedd o Syria oedd yn dianc o'r wlad honno, wedi cytuno i gynnig chwe chartref yn dilyn trafodaethau positif â chymdeithasau tai.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Tai, Iain McIntosh: "Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Tai, Iain McIntosh: "Wrth i'r argyfwng barhau yn Affganistan, a gan fod cymunedau Powys wedi rhoi cefnogaeth a lloches i ffoaduriaid yn y gorffennol, rwy'n hynod falch ein bod wedi gallu cynnig cartrefi i chwe theulu bregus o Affganistan sy'n ffoi'r wlad.  Hoffwn ddiolch i'n partneriaid y cymdeithasau tai am helpu i ymgartrefu'r teuluoedd ychwanegol hyn, a fydd rwy'n siwr, yn cael ei groesawu gan drigolion Powys."

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Oherwydd eu bod wedi helpu ein lluoedd arfog, nid oedd modd i'r bobl yma aros yn Affganistan yn ddiogel gyda'r wlad dan reolaeth y Taliban bellach. Mae eu helyntion wedi cyffwrdd a'n calonnau i gyd. Rydym yn falch o'u croesawu i Bowys lle gallwn eu cefnogi wrth iddyn nhw wella a chael eu cefnau atynt wedi'r argyfwng enbyd yma yn eu bywydau."

Mae gan y sir dreftadaeth filwrol gref a hanes balch o helpu ffoaduriaid bregus sy'n ffoi rhag rhai o ranbarthau mwyaf gelyniaethus y byd.  Mae'n darparu cartrefi diogel i deuluoedd o Affganistan sydd mewn perygl oherwydd eu bod wedi helpu ein lluoedd arfog.  Mae'r Cabinet yn credu mai dyma'r peth iawn i'w wneud a'i bod yn weithred y byddai trigolion yn ei chefnogi. 

Gofynnwyd i awdurdodau lleol ledled y DU helpu i adsefydlu hyd at 3,000 o bobl sy'n cynnwys y rhai a gyflogwyd gan luoedd Prydeinig a'u teuluoedd. Bydd y Swyddfa Gartref yn gyfrifol am ddod o hyd i lety dros dro cychwynnol, ac am ariannu trefniadau cwarantin COVID y bydd eu hangen pan fyddant yn cyrraedd y DU.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu