RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllun Hyfforddiant Uwch am Ddim i Feicwyr Modur

Image of a motorbike and enhanced rider scheme logo

6 Medi 2021

Image of a motorbike and enhanced rider scheme logoGwahoddir beicwyr modur i ymuno â chwrs hyfforddi uwch am ddim i feicwyr i helpu i wella eu sgiliau gyrru beic a diogelwch ffyrdd Powys.

Mae tîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Sir Powys yn darparu'r cyrsiau hyn yn rhad ac am ddim i unrhyw feicwyr modur sy'n byw ym Mhowys neu sy'n defnyddio ffyrdd Powys, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cynllun Hyfforddiant Uwch Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) i Feicwyr yr yn addas ar gyfer deiliaid trwyddedau beiciau modur llawn sydd am wella eu sgiliau gyrru beic, i'r rhai sy'n dychwelyd i yrru beic modur ar ôl seibiant, beicwyr sydd newydd lwyddo yn eu prawf, pobl sy'n uwchraddio i feic modur mwy pwerus yn ogystal â/neu'r rhai sydd am wirio safon eu marchogaeth.

Mae'r cwrs yn cynnwys sesiwn theori fer ar-lein a sesiwn ymarferol hanner diwrnod ar y ffordd (ar benwythnos) gyda hyfforddwr profiadol. Nid oes prawf, ond asesir sgiliau gyrru beic, a rhoddir hyfforddiant priodol i bob cyfranogwr a fydd, gobeithio, yn derbyn tystysgrif cymhwysedd DVSA ar ôl cwblhau'r cynllun.

Y dyddiadau ar gyfer cyrsiau sydd i ddod yw:

  • Dydd Iau 30ain Medi 2021 - sesiwn theori ar-lein (gyda'r nos)
  • Dydd Sadwrn 2 Hydref 2021 (ymarferol hanner diwrnod)
  • Dydd Sul 3 Hydref 2021 (ymarferol hanner diwrnod)

Mae niferoedd y lleoedd ar y cyrsiau rhad ac am ddim hyn yn gyfyngedig ac yn llenwi'n gyflym. Cysylltwch â ni i gadw eich lleoedd cyn gynted â phosibl: 01597 826924 neu miranda.capecchi1@powys.gov.uk

"Mae cadw ffyrdd Powys yn ddiogel yn hollbwysig" meddai'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet dros Briffyrdd. "Rydym yn sylweddoli bod ein sir fawr, eang, gyda'i rhwydwaith o ffyrdd prydferth, yn denu beicwyr modur. Dyna pam rydym nid yn unig yn cynnig y cwrs hwn i bob beiciwr sy'n byw ym Mhowys, ond hefyd i bob beiciwr sy'n defnyddio ffyrdd y sir.

"Mae twristiaeth yn chwarae rhan bwysig yn yr economi leol yn ein sir brydferth a deniadol, ac rydym yn croesawu gyrwyr beic gofalus i fwynhau ein ffyrdd golygfaol, ond rhaid i bob un ohonom  gofio bod diogelwch ar y ffyrdd yn hollbwysig.

"Rydym yn ffodus fod gennym dîm profiadol o swyddogion diogelwch ar y ffyrdd yng Nghyngor Sir Powys sy'n gweithio ar lawer o gynlluniau a phrosiectau, gan gynnwys cynnig y cyrsiau penwythnos hyn i feicwyr modur sy'n dymuno gwella eu sgiliau gyrru beic."

Gwelwch y fideo hwn i gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Hyfforddiant Uwch y DVSA i Yrwyr Beiciau Modur: https://youtu.be/9OjLHO-ASmk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu