RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol newydd yn agor yn y Drenewydd

Image of Ysgol Calon y Dderwen school sign with Welsh branding

7 Medi 2021

Image of Ysgol Calon y Dderwen school sign with Welsh brandingAgorodd ysgol newydd ei drysau'r wythnos ddiwethaf, gan groesawu cyfnod newydd o addysg yn y Drenewydd, meddai'r cyngor sir.

Ysgol Calon y Dderwen yw'r ysgol ddiweddaraf i'w sefydlu gan Gyngor Sir Powys, yn dilyn cyfuno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren.

Bydd sefydlu Ysgol Calon y Dderwen yn cyfrannu at gyflawni Strategaeth Trawsnewid Addysg ym Mhowys, strategaeth 10 mlynedd uchelgeisiol i wella'r ddarpariaeth addysg a hawl dysgwyr y sir.

I ddechrau, bydd yr ysgol newydd yn gweithredu o adeiladau blaenorol Ladywell Green a Hafren. Fodd bynnag, y bwriad yw darparu adeilad newydd ar gyfer yr ysgol erbyn mis Medi 2024.

Cymeradwywyd Achos Amlinellol Strategol y cyngor ar gyfer yr ysgol gynradd gwerth £12.9m, gyda lle i 270 o ddisgyblion gan Lywodraeth Cymru y llynedd. Mae'r cyngor bellach wedi symud i gam Achos Busnes Amlinellol y prosiect.

Mae'r adeilad newydd hefyd yn rhan annatod o raglen Lles Gogledd Powys - cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i wella iechyd a lles ar draws gogledd Powys - a allai weld campws lles amlasiantaethol yn cael ei ddatblygu ochr yn ochr â'r ysgol newydd, gan ddarparu amrywiaeth o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gyda'i gilydd ar un safle.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae hwn yn gyfnod cyffrous i lywodraethwyr, staff, rhieni a disgyblion Ysgol Calon y Dderwen ac rwy'n dymuno'r gorau i bob yr un ohonynt wrth iddyn nhw ddechrau'r cyfnod newydd hwn.

"Rydym wedi ymrwymo i wella'r ddarpariaeth addysg a hawliau ein holl bobl ifanc ym Mhowys drwy gyflawni ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys. Mae sefydlu Ysgol Calon y Dderwen yn garreg filltir bwysig i gyflawni ein strategaeth.

"Rwy'n edrych ymlaen at weithio gydag arweinwyr yr ysgol wrth i ni weithio gyda'n gilydd i wella profiad dysgwyr pobl ifanc yr ardal."

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu