RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfleuster blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn agor yn ne Powys

Image of new Welsh-medium early years in Lower Cwmtwrch Welsh version

7 Medi 2021

Image of new Welsh-medium early years in Lower Cwmtwrch Welsh versionMae'r cyngor sir wedi datgan fod cyfleuster blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg newydd gwerth £2m yn ne Powys wedi agor ei ddrysau i blant a staff.

Mae Cyngor Sir Powys wedi agor y cyfleuster addas i'r diben newydd ar safle Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr, sef ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghwmtwrch Isaf. Fe fydd yn darparu cyfanswm o 120 o leoedd y Cynnig Gofal Plant, Dechrau'n Deg a blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynhaliwyd y gwaith adeiladu gan Morganstone, cwmni a leolir yn Llanelli.

Bydd y cyfleuster, a adeiladwyd diolch i nawdd Llywodraeth Cymru a sicrhawyd gan y cyngor, yn diwallu'r galw cynyddol am leoedd blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg.

Lleolir Dechrau Disglair, y lleoliad blynyddoedd cynnar presennol, yn Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr, a agorwyd yn 2012 fel ysgol cyfrwng Cymraeg lwyddiannus. Fodd bynnag, mae'r ysgol wedi cyrraedd ei chynhwysedd ac mae galw sylweddol yn parhau am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr ardal.

Mae'r datblygiad, a adeiladwyd fel bloc ar wahân ar safle'r ysgol, yn cynnwys cyfleusterau Blynyddoedd Cynnar a Dechrau'n Deg ynghyd â thair ystafell ddosbarth ychwanegol ar gyfer dysgwyr y Cyfnod Sylfaen.

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Raglen Drawsnewid y cyngor i gyflwyno dyheadau o fewn Gweledigaeth 2021 - Cynllun Gwella Corfforaethol y cyngor. Fe fydd yn helpu'r cyngor i gyflwyno ei strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020 - 2030.

Cyflwynwyd y gwaith adeiladu ar y cyd â Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Un o'n nodau o fewn ein Strategaeth i Drawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella mynediad at ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws yr holl gyfnodau allweddol. Bydd y datblygiad hwn yn ein helpu i gyflwyno'r nod hwn.

"Mae'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn y rhan hon o Bowys yn uchel ond roedd Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr wedi cyrraedd ei chynhwysedd ac roedd angen trafod hyn.

"Rwyf wrth fy modd fod y cyfleuster addas i'r diben hwn ar gyfer y blynyddoedd cynnar wedi cael ei agor erbyn hyn. Fe fydd yn rhyddhau lle sydd ei angen yn fawr yn Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr gan sicrhau cyfnod pontio didrafferth o'r lleoliad blynyddoedd cynnar i mewn i'r ysgol gynradd."

I gael gwybod mwy am addysg Cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith.

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu