RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Codi baneri i ddathlu Diwrnod y Gwasanaethau Brys 2021

Emergency Service Day Flag at County Hall

9 Medi 2021

Emergency Service Day Flag at County HallCodwyd baner y tu allan i dri adeilad cyhoeddus ym Mhowys heddiw i ddathlu Diwrnod y Gwasanaethau Brys 2021.

Am naw o'r gloch y bore yma,  sef nawfed diwrnod y nawfed mis, cododd Cyngor Sir Powys faneri gyda logo 'Diwrnod y Gwasanaethau Brys' i ddangos cefnogaeth i arwyr anhunanol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a'r gwasanaethau brys. Mae'r baneri hefyd yn chwifio i gofio'r 7,500 o aelodau a mwy o'r gwasanaethau brys sydd, dros y ddau gan mlynedd diwethaf, wedi'u lladd wrth wneud eu gwaith.

Mae'r baneri'n chwifio y tu allan i Neuadd Brycheiniog yn Aberhonddu, Neuadd y Sir yn Llandrindod, a Thŷ Ladywell yn Y Drenewydd.

Mae tua dwy filiwn o bobl yn gweithio ar draws gwasanaethau brys y DU, a gwirfoddolwyr yw llawer ohonynt, na allai'r gwasanaethau brys weithredu'n effeithiol hebddynt.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Hoffwn ddiolch i bawb sy'n gwneud y swyddi hyn i gadw ein cymunedau'n ddiogel. Ond credaf hefyd ei bod yn hynod bwysig cymryd amser i anrhydeddu'r gweithwyr a'r gwirfoddolwyr hynny sydd, yn anffodus, wedi colli eu bywydau i ddiogelu ein cymunedau ac mae heddiw'n gyfle perffaith i wneud hyn.

"Gyda'r baneri'n chwifio ar dri o'n hadeiladau, rydym yn dangos ein cefnogaeth a'n gwerthfawrogiad am waith ein gwasanaethau brys. Hoffwn ddiolch yn bersonol i chi i gyd am eich ymroddiad a'ch ymrwymiad."

Os ydych am gymryd rhan a dangos eich cefnogaeth drwy gydol heddiw, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r hashnod #Diwrnod999 ar y cyfryngau cymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnod y Gwasanaethau Brys a sut i gymryd rhan, ewch i  https://www.999day.org.uk/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu