RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Haf o hwyl i blant Powys yn ystod sesiynau gweithgareddau

Four Children on a Tablet

10 Medi 2021

Four Children on a TabletDros wyliau'r haf, cynhaliwyd sesiynau gweithgareddau i blant gan sicrhau cyfleoedd hwylus i blant chwarae am ddim.

Trefnodd Cyngor Sir Powys, mewn partneriaeth â Freedom Leisure, sesiynau gweithgareddau chwaraeon am ddim mewn wyth lleoliad ar draws y sir.  Roedd y sesiynau hyn ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 0 - 25 oed fel rhan o brosiect 'Haf o Hwyl'  a 'Chronfa Datblygu Plant' Llywodraeth Cymru.

Diolch i dros 60 o bartneriaid lleol, ymysg y gweithgareddau a gynigiwyd oedd celf a chrefft, gwyddoniaeth, chwaraeon, gweithgareddau awyr agored, theatr a dawns a chwarae mewn coedwig.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet - Gwasanaethau Plant: "Rwy wrth fy modd fod plant a phobl ifanc ar draws Powys wedi cael cyfle i elwa o weithgareddau dros yr haf, diolch i nawdd gan Lywodraeth Cymru a'n partneriaethau lleol.

Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i blant a phobl ifanc gael y cyfle i fwynhau cymysgu â'i gilydd, felly mae'n braf gweld fod dros 13,500 o blant wedi manteisio ar y sesiynau hyn ar hyd a lled y sir.

Cafwyd ymateb positif iawn gan rieni, gofalwyr a phobl ifanc, ac yn ôl pob tebyg, roedd pawb wedi mwynhau'n fawr iawn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu