RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cais cynllunio wedi'i gyflwyno ar gyfer adeilad newydd Ysgol Cedewain

Ysgol Cedewain Cymraeg

10 Medi 2021

Ysgol Cedewain CymraegMae cais cynllunio ar gyfer ysgol arbennig newydd yn lle'r un presennol yng ngogledd Powys wedi cael ei gyflwyno gan y cyngor sir. 

Mae Cyngor Sir Powys am adeiladu ysgol newydd gwerth £22m ar gyfer Ysgol Cedewain yn y Drenewydd.

Fel rhan o'r datblygiad arfaethedig, bydd yr adeilad ysgol newydd yn cynnwys cyfleusterau pwrpasol a'r mwyaf diweddar gan gynnwys pwll hydrotherapi, ystafelloedd synhwyraidd a ffisiotherapi, gardd a chaffi cymunedol.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hariannu gan Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru, a fydd yn cyllido 75% o'r prosiect. Bydd y 25% sy'n weddill yn cael ei gyllido gan y cyngor. 

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Raglen Drawsnewid y cyngor i gyflawni dyheadau yn ei Weledigaeth 2025 - Cynllun Gwella Corfforaethol y cyngor. Bydd hefyd yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu gan Wynne Construction, sef cwmni o Sir Ddinbych, a gynhaliodd ymgynghoriad cyn ymgeisio ym mis Gorffennaf ac Awst i geisio barn trigolion y Drenewydd a chymuned ysgol Ysgol Cedewain.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd yr amser i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad cyn ymgeisio ac rwy'n falch iawn ein bod bellach wedi cyflwyno ein cais cynllunio ar gyfer y prosiect cyffrous hwn.

"Bydd ein cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Ysgol Cedewain yn golygu y byddwn yn darparu cyfleuster o'r radd flaenaf ar gyfer ein dysgwyr mwyaf bregus.

Pan fydd yr ysgol newydd y nagor, bydd yn darparu cyfleusterau a fydd yn diwallu anghenion dysgwyr bregus ac yn darparu amgylchedd lle bydd staff yn gallu ffynnu a dysgwyr yn gallu mwynhau dysgu".

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu