EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymgynghori ar Gynllun Dyrannu Cyffredin 'Cartrefi ym Mhowys'

Image of Newtown with two red speech bubbles containing house icons

13 Medi 2021

Image of Newtown with two red speech bubbles containing house iconsRydym ar gael barn ar y newidiadau sy'n cael eu cynnig i Gynllun Dyrannu Cyffredin 'Cartrefi ym Mhowys'.

"Mae'r holl opsiynau ar gyfer tai cymdeithasol sydd ar gael ym Mhowys yn cael eu cynnig trwy un gofrestr tai cyffredin a Chynllun Dyrannu Cyffredin," esboniodd y Cynghorydd Iain McIntosh, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd.

"Cyngor Sir Powys sy'n arwain ac yn rheoli Cofrestr Tai Cyffredin y sir ar ran Cartrefi ym Mhowys - partneriaeth o'r holl landlordiaid cymdeithasol sy'n cynnig cartrefi ar draws y sir.

"Yn dilyn adolygiad ym mis Rhagfyr 2020, cynigiwyd newidiadau i'r Cynllun Dyrannu Cyffredin ac rydym bellach yn ymgynghori ar rhain."

Mae'r cyfnod ymgynghori'n cau ar Dydd Llun 6 Rhagfyr, ac rydym yn croesawu ymatebion trwy:

Am fwy o wybodaeth am Gartrefi ym Mhowys, ewch i www.homesinpowys.org.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu