RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynnig ieithyddol cyfrwng Cymraeg ar gyfer Ysgol Dyffryn Trannon wedi'i gymeradwyo

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroom

14 Medi 2021

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroomMae cynlluniau i newid categori iaith ysgol gynradd yng ngogledd Powys yn raddol i greu ysgol cyfrwng Cymraeg wedi cael eu cymeradwyo gan y Cabinet, meddai'r cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys eisiau newid y ddarpariaeth ieithyddol yn Ysgol Dyffryn Trannon yn Nhrefeglwys fel y bydd yn dod yn lleoliad addysgol cyfrwng Cymraeg yn y pendraw, gan sicrhau fod yr holl ddisgyblion sy'n mynychu'r ysgol yn dod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Ysgol ddwy ffrwd yw Ysgol Dyffryn Trannon ar hyn o bryd sy'n cynnig addysg cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg i ddisgyblion 4 i 11 mlwydd oed.

Heddiw (Dydd Mawrth, 14 Medi), roedd y Cabinet wedi cymeradwyo'r cynnig i wneud addasiad a reoleiddir i newid y cyfrwng dysgu yn Ysgol Dyffryn Trannon o ysgol ddwy ffrwd i ysgol cyfrwng Cymraeg yn raddol mewn camau, wedi iddo ystyried yr adroddiad gwrthwynebu.

Bydd y newid yn cael ei gyflwyno'n raddol, flwyddyn ar flwyddyn, gan ddechrau gyda'r Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2022. Ni fydd hyn yn effeithio ar y disgyblion hynny sydd eisoes yn yr ysgol - byddai disgyblion sy'n cael mynediad at ddarpariaeth cyfrwng Saesneg ar hyn o bryd yn parhau i allu cael mynediad at y ddarpariaeth honno tan y byddant yn gadael yr ysgol.  

Dywedodd y Cyng. Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Bydd symud Ysgol Dyffryn Trannon ar hyd y continwwm ieithyddol yn ein helpu ni i ddiwallu'r nodau ac amcanion o fewn ein Strategaeth i Drawsnewid Addysg ym Mhowys. 

"Fe fydd yn sicrhau hefyd fod yr holl ddisgyblion sy'n mynychu'r ysgol yn cael y cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan gyfrannu felly at uchelgais Llywodraeth Cymru o gyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."

I gael gwybod mwy am addysg Cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith.

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu