RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bydd arolwg ar ostyngiadau Treth y Cyngor yn arwain at lythyrau yn cael eu hanfon at rai o drigolion Powys

A woman reading her letter from the council

14 Medi 2021

A woman reading her letter from the councilBydd y cyngor sir yn cysylltu â rhai o drigolion Powys sy'n derbyn gostyngiad person sengl ar eu Treth y Cyngor yn fuan.

Fe ofynnir iddynt a yw eu hamgylchiadau wedi newid, ers iddynt wneud eu datganiad gwreiddiol, i benderfynu a ydynt yn parhau i gael yr hawl i dderbyn gostyngiad o 25 y cant ar eu bil, fel yr unig oedolyn sy'n meddiannu'r eiddo.

Bydd gofyn i drigolion y cysylltir â hwy i ymateb naill ai trwy neges destun, edrych ar wefan y cyngor a llenwi ffurflen ar-lein, neu lenwi ffurflen ar gefn y llythyr y byddant yn ei dderbyn. Mae angen dychwelyd ffurflenni post i gyfleuster sganio a leolir yn Nottingham sy'n cael ei ddefnyddio gan Gyngor Sir Powys (CSP) i ostwng ei gostau prosesu.

Fe fydd gofyn iddynt hefyd i lenwi'r datganiad yn ddi-oed, gan y gellir cyflwyno cost o £50 os na fyddant yn ymateb, a gellir gwaredu â'r gostyngiad y maent yn ei dderbyn ar hyn o bryd hefyd.

Dywedodd y Cyng Aled Davies Aelod Portffolio CSP ar gyfer Cyllid: "Mae'r Cyngor yn awyddus i sicrhau fod unrhyw un sydd â hawl i'r budd o gael gostyngiad person sengl yn ei dderbyn, ond hefyd rydym eisiau sicrhau mai dim ond trigolion cymwys sy'n gwneud hyn.

"Rhaid i chi ddweud wrth y cyngor bob tro os bydd eich amgylchiadau yn newid, ac mae hyn yn cynnwys dweud wrthym ni am unrhyw bobl ychwanegol sy'n byw yn eich cyfeiriad, hyd yn oed os yw hyn yn fesur dros dro oherwydd COVID-19. Mae cyflenwi gwybodaeth ffug yn dwyll ac fe fyddwn yn gweithredu os ydym yn canfod bod trosedd wedi'i chyflawni."

Mae rhagor o wybodaeth ar yr arolwg gostyngiad i bobl sengl ar gael ar wefan y cyngor: https://en.powys.gov.uk/spdreview

Os ydych yn amau fod rhywun yn cyflawni twyll yn erbyn CSP, gallwch ei adrodd ar-lein: https://en.powys.gov.uk/article/4825/Report-fraud neu anfon e-bost at: fraud@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu