RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ramblers Cymru a'r 'Big Welsh Walk' yn dathlu hanner can mlynedd o Lwybr Clawdd Offa yn Nhref-y-clawdd

Image of the walkers taking part in the Big Welsh Walk

14 Medi 2021

Image of the walkers taking part in the Big Welsh WalkCyrhaeddodd y 'Big Welsh Walk' Ramblers Cymru Dref-y-clawdd ddydd Sadwrn 11 Medi ar gyfer yr ail daith gerdded i ddathlu hanner can mlynedd o Lwybr Clawdd Offa.

Roedd dewis o dair taith gerdded, gyda Rob Dingle, Swyddog Llwybrau Cenedlaethol Llwybr Clawdd Offa'n arwain taith 14 milltir ar hyd Llwybr Clawdd Offa o Kington i Dref-y-clawdd.  Fel llwybr hiraf y dydd, croesawodd y cerddwyr y coffi a chacen ar y diwedd yng Nghanolfan Clawdd Offa a'r cyfle i gael golwg ar arddangosfa ddehongli newydd Cymdeithas Clawdd Offa.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd ac yn gerdded brwd: "Nod y Big Welsh Walk yw tynnu sylw at Lwybr Clawdd Offa sydd erbyn hyn yn 50 oed, a chyflwyno pobl leol a cherddwyr newydd i bleserau'r llwybr.

"Yma ym Mhowys rydym yn ffodus bod y llwybr hanesyddol ac eiconig hwn yn dilyn hyd cyfan ein sir wledig a helaeth gan roi digon o gyfle i ni wisgo'n hesgidiau cerdded a mynd ati i grwydro cefn gwlad hyfryd."

Dywedodd Rob Dingle, Swyddog Llwybrau Cenedlaethol Llwybr Clawdd Offa, "Roedd yn braf cael gweithio mewn partneriaeth â Ramblers Cymru i drefnu tri diwrnod o gerdded ar wahanol rannau o'r llwybr a chyflwyno cerddwyr i'r hyn sydd gan y llwybr i'w gynnig.

"O lethrau garw Bryniau Clwyd i grwydro glannau afonydd, roedd yr ŵyl gerdded yn gyfle i bawb o bob gallu gerdded teithiau hir neu ganolig a theithiau i'r teulu mewn tri lleoliad - Moel Famau, Tref-y-clawdd a Thyndyrn."

Agorwyd Llwybr Clawdd Offa yn 1971, ac mae'n cysylltu Creigiau Sedbury ar Afon Hafren â thref glan môr Prestatyn ar lannau Môr Iwerddon.  Mae'n ymestyn am 177 o filltiroedd (285km) ac yn teithio trwy wyth sir gan groesi ffin Cymru a Lloegr dros ugain gwaith.  Mae'n arwain cerddwyr trwy drefi marchnad cywrain megis Y Gelli Gandryll, Kington a Thref-y-clawdd i lethrau garw Bryniau Clwyd a Bannau Brycheiniog.

Dywedodd Rhys Russell, Swyddog Ymgysylltu Ramblers Cymru a threfnydd y Big Welsh Walk: "Roedd ail ran o'r daith yn Nhref-y-clawdd yn achlysur arbennig a bythgofiadwy, yn llawn chwerthin a gwenau.  Roedd y tywydd o'n plaid ni hefyd!

"Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb am ymuno â ni ar y teithiau hyn ac i'r gwirfoddolwyr am ein helpu ni ar y diwrnod.  Rydym yn edrych ymlaen at ran olaf yr ŵyl yn Nhyndyrn dydd Sadwrn yma, 18 Medi."

Am fwy o wybodaeth am Ramblers Cymru ewch i: www.ramblers.org.uk/wales

Am fwy o wybodaeth am Lwybr Clawdd Offa, ewch i: https://www.nationaltrail.co.uk/en_GB/trails/offas-dyke-path/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu