RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ailgylchwch eich hen fatris ac eitemau trydanol

Image of an old battery

15 Medi 2021

Image of an old batteryMae Cyngor Sir Powys yn annog trigolion i ailgylchu eu hen fatris ac eitemau trydanol yn hytrach na'u rhoi yn y bin.

Bob blwyddyn ar draws y DU mae 22,000 o dunelli o fatris yn cael eu taflu, gyda dim ond traean yn cael eu hailgylchu'n iawn - a'r gweddill yn gorffen yn y bin.

Mae'r hen fatris hyn sy'n cael eu taflu'n gallu bod yn beryglus.  Wrth eu casglu gyda gweddill y sbwriel neu ddeunydd ailgylchu, mae'n bosibl y byddant yn cael eu gwasgu, torri, malu neu'u gwlychu.  Os bydd hyn yn digwydd, yn aml iawn mae'r cemegau a chynnwys drwg arall yn gallu achosi niwed i'r amgylchedd, gyda rhai mathau o fatris yn gallu mynd yn boeth iawn neu hyd yn oed fynd ar dân.

Nid dim ond y batris cyffredin sydd angen eu hailgylchu'n iawn.  Mae batris i'w gweld mewn dyfeisiau electronig cludadwy megis gliniaduron, llechi, ffonau symudol, camerâu, offer pŵer, teganau a reolir o bell, drôns, sgŵters trydan a hyd yn oed e-sigarets.

"Mae'n bwysig sicrhau nad ydym yn taflu'r hen fatris a'r eitemau trydanol gyda'r sbwriel", esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu.

"Nid yn unig oherwydd y dylech ailgylchu'r rhain, ond am resymau diogelwch hefyd.

"Mae'n bosibl ailgylchu pethau megis batris ac eitemau trydanol eraill yn ddiogel yn y Canolfannau Ailgylchu.  Mae nifer o archfarchnadoedd, llyfrgelloedd ac ysgolion hefyd â mannau ailgylchu ar gyfer batris bach cyffredin.

"Dylech bob amser tynnu'r batris o nwyddau di-angen a'u hailgylchu ar wahân.  Trwy ailgylchu batris yn gyfrifol a pheidio eu taflu allan gyda'r sbwriel, gallwn nid yn unig gwella'n cyfraddau ailgylchu, ond sicrhau eu bod yn cyrraedd lle penodol sy'n arbenigo mewn ailgylchu batris."

Am fwy o wybodaeth ar beth y gallwch ac na allwch ei ailgylchu ym Mhowys, darllenwch y canllawiau ailgylchu ar-lein: A - Y o wastraff ac eitemau i'w hailgylchu - Powys

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu