EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Nawr gallwch ailgylchu tiwbiau Pringles a phethau papur eraill gyda chaeadau metel yng Nghanolfannau Ailgylchu Powys

An image of items that can be recycled in the upgraded recycling banks

16 Medi 2021

An image of items that can be recycled in the upgraded recycling banks Mae Cyngor Sir Powys, mewn partneriaeth â'r  Alliance for Beverage Cartons & the Environment (ACE UK), yn lansio gwasanaeth ailgylchu newydd ar gyfer eitemau papur gyda chaeadau metel, megis tiwbiau Pringles, siocled poeth, cnau a chynnyrch eraill.

Erbyn hyn gall trigolion Powys ailgylchu'r eitemau hyn gyda chartonau bwyd a diod, megis pethau Tetra Park, yng Nghanolfannau Ailgylchu Powys yn Y Trallwng, Y Drenewydd, Llandrindod, Aberhonddu a Chwmtwrch Isaf.

Mae'r gwasanaeth newydd hwn wedi deillio o gytundeb rhwng ACE UK sy'n rhedeg y gwasanaeth ailgylchu cartonau bwyd a diod o ganolfannau ailgylchu'r sir, a'r cwmni pecynnau Sonoco Consumer Products Europe.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme: "Cyn hyn, nid oedd modd ailgylchu pethau papur gyda chaeadau metel megis tiwbiau Pringles ym Mhowys, felly ry'n ni wrth ein bodd bod modd ailgylchu'r rhain nawr gyda chartonau eraill yn ein Canolfannau Ailgylchu.  Rydym yn gwybod fod trigolion Powys yn awyddus i ailgylchu a byddant yn hapus i fanteisio'n llwyr ar y gwasanaeth newydd hwn."

Dywedodd Richard Hands, Prif Weithredwr ACE UK: "Mae ACE UK wedi bod yn gyfrifol am raglen ailgylchu llwyddiannus y diwydiant dros y 15 mlynedd diwethaf gan sbarduno cynnydd sylweddol mewn ailgylchu cartons fel rhan o'i rôl fel corff masnach y diwydiant cartonau bwyd a diod.

Er i ni barhau i ganolbwyntio ar ailgylchu mwy o gartonau, bydd ein rhwydwaith o fanciau ailgylchu a'n harbenigedd a'n profiad yn y maes yn ateb pendant i gynwysyddion papur â chaeadau metel 'Sonoco Europe', gan roi hwb sylweddol i ailgylchu'r cynnyrch hyn."

Darllenwch y canllawiau ailgylchu ar-lein i weld beth y gallwch ac na allwch ei ailgylchu yn eich casgliad wythnosol ac yn y Canolfannau Ailgylchu: A - Y o wastraff ac eitemau i'w hailgylchu - Powys

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu