EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysbrydoliaeth

Image of Lake Vyrnwy

Mae Powys yn dirwedd wych, sy'n ymestyn dros chwarter arwynebedd Cymru. 

Yn fwy na hynny, mae'n gasgliad o dirweddau gwahanol, o fawredd llym tirffurfiau eiconig Bannau Brycheiniog i glytwaith caeau tiroedd isel Maldwyn.Image of Pen y Fan in the Brecon Beacons

O gymoedd cudd Maesyfed i lynnoedd gwyllt Elenydd.  Mae dŵr yn ei ogoniant symudliw ar bob graddfa'n ffurfio adlewyrchiad sy'n newid yn barhaus i'r wybren ddisglair sy'n frith o sêr di-rif.  Mae rhaeadrau ysblennydd a nentydd swynol, pyllau cudd mawnog a chronfeydd enfawr yn symbylu ymateb creadigol, o feirdd clasurol i ffotograffwyr modern.  Mae lle fan hyn. Lle i gael distawrydd ond hefyd i greu, boed yn ddefnyddiau blodeuog neu glasuron roc,  neu nofelau a chelfyddyd weledol ryfeddol.

Image of dark skies over Maen Llia in the Brecon BeaconsAc eto, nid anialwch mo'r lle hwn, ond cartref annwyl, sy'n werth y byd i'r bobl sy'n byw yma, boed hynny drwy wreiddiau dwfn neu ddewis doeth. 

Y cymunedau bywiog sy'n parhau i fwynhau traddodiad perfformio lleol, yr artistiaid a'u noddwyr sy'n parhau i arloesi gan ddilyn yr un awen a welodd y chwiorydd Davies yn dod yn hyrwyddwyr cyntaf Argraffiadaeth. Y we o straeon sy'n ein cysylltu i greu amgylchedd creadigol digyffelyb.  George Herbert, Ceiriog,  Laura Ashley,  Henry Vaughan, RS Thomas, Conan Doyle, Islwyn  Ffowc  Elis, Robert Plant,  Mike Parker,  George  Melly, Alice Thomas Ellis, Horatio Clare, Ann Griffiths,  Mike Oldfield,  Gwerful  Mechain, Tolkien, David Jones,  Siani  Rhys-James:  Mae Powys wedi ysbrydoli ac mae'n ysbrydoli o hyd.

Cwrdd. Cysylltu. Anadlu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu