EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymgynnull

Image from the Hay festival (photo credit Chris Athanasiou)

Hanes o wasgaru a dod ynghyd yw'n treftadaeth ni: rydym yn byw ar wahân fel smotiau disglair sy'n ymuno i greu mosäig gwefreiddiol o ddynol ryw.

Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod gan bobl sy'n byw mewn lleoedd distaw a gwyrdd ddawn am ymgynnull, a hynny ar raddfa fawr.Image of the Green Man at the Green Man festival

Nid yw'r un ardal arall ym Mhrydain yn cynnal cymaint o amrywiaeth o ddigwyddiadau, boed hynny'n sioe ysblennydd flynyddol Gŵyl y Gelli, Y Sioe Frenhinol, Gŵyl Gomedi Machynlleth neu Ŵyl y Dyn Gwyrdd. Hefyd gwelir achlysuron unigryw megis yr Eisteddfod Genedlaethol a Thaith Prydain. Mae'r arbenigedd rydym wedi'i ennill o drefnu'r digwyddiadau hyn yn golygu y gall Powys gynnal ystod o ddigwyddiadau mawreddog gyda phob hyder. Rydym o fewn cyrraedd hwylus i ymwelwyr o Fryste, Lerpwl, Llundain a Manceinion yn ogystal â'n rhanbarthau trefol cyfagos fel De Cymru a Chanolbarth Lloegr.

Daw Gŵyl y Gelli, sef 'Woodstock y meddwl' â llenorion a meddylwyr gorau'r byd i Bowys.

Mae'r Sioe Frenhinol yn ddigwyddiad disglair sy'n arddangos ein diwydiant mwyaf ac yn rhoi cip ar fywyd cefn gwlad.Image of the Royal Welsh Show

Mae Gŵyl Gomedi Machynlleth wedi meithrin llu o ddoniau newydd a dim ond Gŵyl Caeredin sy'n rhagori arni.

Mae cymysgedd Gŵyl y Dyn Gwyrdd o olygfeydd godidog a cherddoriaeth sydd wedi'i dethol yn arbennig wedi creu digwyddiad dihafal. Mae Powys hefyd yn meithrin llu o wyliau diwylliannol llai, o ddathliad cyfraniad anhygoel y chwiorydd Davies yng Ngregynog, i wasanaethau carolau hynafol y Plygain.

Gwelir rhan o'r duedd i ymgynnull ym mharodrwydd pobl Powys i ymuno mewn ymdrechion er lles pawb: gyda dros 60,000 o wirfoddolwyr (45% o'r boblogaeth) yn weithgar yn y sir yn barod, bydd digwyddiadau 2025 yn galw ar y cyd-ymdrechion yma ac yn eu dathlu. Bydd gan bob un o'n prif ddigwyddiadau raglenni addysgol a chymunedol i fynd i'r afael â'r unigrwydd a all ddod o fyw mewn ardal wledig. Ar ben hyn bydd y dathliad yn symbylu digwyddiadau lleol ledled yr ardal a thrwy hynny'n hyrwyddo cyd-fyw a chyd-ddeall.

Yn 2025 bydd Powys yn ymgynnull fel erioed o'r blaen i gyflawni ysbrydoliaeth heb ei thebyg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu