EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Pethau nad oeddech chi'n eu gwybod am Bowys efallai

Image of Llangorse Lake
 1. Daw 'Powys' o'r gair Lladin am 'pobl y wlad'
 2. Prynodd y Frenhines Fictoria ei nicers o gatalog archebu drwy'r post Pryce Jones yn Y Drenewydd
 3. Mae ieir Powys yn dodwy miliwn o wyau bob dydd
 4. Pe baech yn gorwedd holl ffyrdd Powys benben bydden nhw'n cyrraedd Beijing ac yn ôl
 5. Pleidleisiodd darllenwyr y Western Mail dros lyfrau Cymraeg gorau'r ganrif: ysgrifennwyd dau o'r teitlau buddugol yng Ngogledd Powys
 6. Napaleg yw un o ieithoedd lleiafrifol mwyaf PowysRiver Wye at Builth Wells
 7. Yr unig 'grannog' neu dŷ cyntefig ar byst ger llyn yng Nghymru a Lloegr yw'r safle yn Llangors, sy'n fil o flynyddoedd oed
 8. Yn 2010, pleidleisiwyd yr Afon Gwy, sy'n dechrau ym mynyddoedd Powys, fel hoff afon Prydain.
 9. Cynhelir gŵyl lenyddol fwyaf y byd yn Y Gelli Gandryll ym Mhowys
 10. Mae Sioe Frenhinol Cymru'n denu dros ddau gan fil o ymwelwyr bob blwyddyn ac yn gynulliad gwledig mwyaf trawiadol Ewrop
 11. Mae 'On the Red Hill', nofel sy'n gwerthu orau, yn adrodd stori cariad hoyw yn y wlad ac fe'i hysgrifennwyd ym Mhowys
 12. Mae'n debyg na ddaw enw anheddiad Rhufeinig Caersŵs o 'Gastell Sws' gwaetha'r modd, ond o gysegriad i'r duw Sews.
 13. Ysgrifennodd mawrion y byd canu roc, Led Zepplin, lawer o'u caneuon ym Mron-yr-Aur, bwthyn Robert Plant ger Machynlleth
 14. Ysbrydolodd tirweddau ac enwau lleoedd Powys JRR Tolkien wrth iddo ysgrifennu 'The Lord of the Rings.'
 15. Cynhelir Pencampwriaethau Snorclo Cors y Byd bob blwyddyn ym MhowysImage of someone bog snorkelling
 16. Dywedir bod draig fyw olaf Cymru'n cysgu yn Fforest Clud, Maesyfed. Mae dan warchae eglwysi a gysegrwyd i Sant Mihangel ac fe'u lleolir ar bedwar pwynt y cwmpawd
 17. Cyhoeddodd Owain Glyndŵr, Tywysog Cymru, mai Machynlleth fyddai prifddinas Cymru.
 18. Adwaenid y Peiriannydd a'r entrepreneuryr Arglwydd David Davies fel 'Top Sawyer' oherwydd iddo ddechrau ar ei yrfa trwy dorri pren mewn pwll llifio
 19. Y gerdd hynaf a ysgrifennwyd gan ferch yng Ngogledd Ewrop  oedd Marwnad Cynddylan, a ysgrifennwyd gan y dywysoges o Bowys, Heledd, yn y seithfed ganrif.
 20. Melangell yw nawddsant sgwarnogod a gelwir yr anifeiliaid hardd yma yn 'ŵyn Melangell' yng Ngogledd y Sir hyd heddiw
Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu