EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Croesawu ceisiadau i ysgolion uwchradd

Image of secondary school pupils in uniform running

20 Medi 2021

Image of secondary school pupils in uniform runningMae Cyngor Sir Powys wedi dweud ei fod nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer plant fydd yn mynd i ysgol uwchradd ym mis Medi 2022.

Mae gan rieni neu ofalwyr plant blwyddyn chwech tan ddydd Gwener 12 Tachwedd 2021 i anfon cais.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Dylai pob rhiant / gofalwr lenwi'r cais hwn mor fuan â phosibl am le mewn ysgol uwchradd ym mis Medi 2022.

"Os na fyddwch yn ei lenwi mewn pryd, fe all olygu na fydd lle i'ch plentyn yn yr ysgol o'ch dewis."

Dylai rhieni / gofalwyr lenwi ffurflen gais ar-lein yn https://cy.powys.gov.uk/article/7627/Gwneud-Cais-am-Le-Mewn-Ysgol erbyn dydd Gwener 12 Tachwedd 2021.

Os nad ydych yn gallu gwneud hynny ar-lein, cysylltwch â admissions@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu