EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arwr y Gemau Paralympaidd o Bowys yn ennill aur yng Ngemau Tokyo

Photo by: Paralympics GB

21 Medi 2021

Photo by: Paralympics GBMae'r cyngor sir wedi llongyfarch Paralympiad o Bowys ar ôl iddo lwyddo i ennill aur yng Ngemau Tokyo.

Chwaraeodd y chwaraewr rygbi cadair olwyn o'r Trallwng, Jim Roberts, 34 oed, ran allweddol yn y Gemau Paralympaidd eleni. Sgoriodd 24 cais i helpu Tîm Prydain i sicrhau'r fedal aur gyda buddugoliaeth o 54-49 dros yr Unol Daleithiau.

Dechreuodd Jim chwarae rygbi cadair olwyn ar ôl cael ei ysbrydoli  gan  Gemau Paralympaidd Llundain yn 2012. Yn 2013, aeth ymlaen i gynrychioli Prydain Fawr, a chystadlu yn ei Gemau Paralympaidd cyntaf yn Rio 2016. Yn y fan honno, gorffennodd Tîm Prydain yn y pumed safle ar ôl colli lle yn y rownd gynderfynol o drwch blewyn.

Enillodd athletwyr o Gymru 14 medal yn y Gemau Paralympaidd yn Tokyo eleni; dwywaith fwy na chyfanswm Rio 2016.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Pobl Ifanc, Hamdden a Diwylliant: "Rwy'n falch iawn o glywed am gyflawniadau Jim yn Tokyo, a'i weld yn arwain ei dîm i ennill medal aur.

"Mae'r Gemau Paralympaidd yn ddigwyddiad mor arbennig ac rwy'n credu bod Jim wedi anrhydeddu ei hun, a Phowys gyfan. Rwy'n siŵr y bydd llawer o bobl yn ymuno â mi i'w longyfarch, ynghyd â gweddill Tîm Prydain Fawr, ar eu llwyddiant. "

Wrth feddwl am ei gyfnod yng Ngemau Paralympaidd Tokyo, dywedodd Jim  Roberts, "Roedd Tokyo yn brofiad anhygoel, fy nheimlad pennaf wrth ennill oedd un o ryddhad. Rhyddhad bod y Gemau wedi digwydd. Rhyddhad y gallen ni wobrwyo'r gred roedd eraill wedi'i rhoi ynddon ni. A rhyddhad bod yr holl waith caled dros y deng mlynedd diwethaf wedi bod yn ddigon."

Mae Jim bellach yn dilyn Paralympiaid Josie Pearson MBE (Athletau) a Rob Davies MBE (Tenis Bwrdd) sydd hefyd â chysylltiadau â Phowys.

Mae cynllun Chwaraeon Anabledd Cymru ym Mhowys wedi gweld cynnydd mawr dros yr ugain mlynedd diwethaf. Yn dilyn Gemau Paralympaidd Tokyo, rhagwelir y bydd mwy o bobl yn gweld manteision gweithgarwch corfforol. Mae tîm Chwaraeon Powys eisoes yn gweld cynnydd yn nifer y galwadau gan bobl sydd am roi cynnig ar chwaraeon cadair olwyn, yn ogystal â'r chwaraeon llai adnabyddus fel Boccia, y gellir eu chwarae ledled y gymuned ym Mhowys.

I gael rhagor o wybodaeth am chwaraeon anabledd ym Mhowys, cysylltwch â Beverley Tucker, Chwaraeon Powys ar sportsdevelopment@powys.gov.uk

Llun gan: Gemau Paralympaidd DU

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu